Gjentatte brudd på sikkerhetsregler - oppsigelse ble kjent ugyldig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den norske løve

Gjentatte brudd på sikkerhetsregler - oppsigelse ble kjent ugyldig

Saken som ble avgjort av tingretten denne uke gjaldt en truck-fører. Tingretten mente arbeidstaker var uegnet til å kjøre truck og at han ikke tok innover seg farepotensialet en truck representerer. Det er særlig bruk av mobil under kjøring retten bemerket, og de gjentatte brudd på sikkerhetsreglene som ble bevist ble betegnet som alvorlige.

LO-advokatene

Avgjørende for rettens vurdering (flertallet) er at arbeidsgiver ikke hadde vurdert omplassering til andre arbeidsoppgaver (bl.a som varepåfyller). Arbeidsgiver kunne med andre ord anvendt mildere reaksjon enn oppsigelse og det ble avgjørende for at oppsigelsen ble kjent ugyldig.

Arbeidsgiver fikk heller ikke medhold i kravet etter unntaksregelen om at ansettelsen skulle opphøre.

Arbeidstaker ble tilkjent 50 000,- kroner i erstatning (ikke-økonomisk tap), - i tillegg til saksomkostninger.

LO-advokat Eirik Pleym Johansen bisto arbeidstaker og forbundet i saken.