full_seier_i_høyesterett_mot_staten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Norges Høyesterett
Foto: AdobeStock

Full seier i Høyesterett mot staten

Saken gjaldt gyldigheten av vedtak i NAV om å avslå tilkjenning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 i tilfellet der parten hadde fått advokatbistand i forbindelse med forvaltningsklage dekket av sin fagforening

LO-advokatene

Følg LO-advokatene på Facebook og få juridiske råd og tips, aktuelle dommer og nyheter mm.

Staten mente at det var Fellesforbundet som skulle ta kostnaden med å rette opp NAVs ugyldige vedtak. Det vant ikke staten frem med. Se forvaltningsloven § 36 her.

Grundig gjennomgang av rettskildene

Høyesterett har en grundig gjennomgang av rettskildene og finner at de samlet sett taler for at medlemmenes anke må føre fram. Vedtaket om å ikke tilkjenne kostnader blir med det kjent ugyldig, og LO-medlemmet/Fellesforbundet fikk tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

Rettshjelpsordningen realiserer lovens formål

Høyesterett viser at rettshjelpsordningen som LO og Fellesforbundet tilbyr bidrar til å realisere lovens formål. Det vises også til at ordningen kan bidra til å avlaste forvaltningen. Høyesterett trekker frem at medlemmet indirekte har betalt for tjenesten gjennom sin medlemskontingent, og at det dreier seg om en ordning som bygger på et solidaritetprinsipp.

Høyesterett viser også til at man innenfor i tvisteloven har ansett det som en rimelig og selvfølgelig løsning at partene i slike tilfeller som dette får dekning av kostnadene. Det er veldig bra at Høyesterett med dette sørger for klargjøring av reglene i tvisteloven.

Hvis regjeringens syn hadde ført frem ville det bidratt til å undergrave rettshjelpstilbudet til organiserte arbeidstakere. 

Rettshjelpsordningen har eksistert i nesten 100 år

LO har et av landets beste og mest effektive rettshjelpstilbud, til en kostnad på ca. 6 – seks – kroner per yrkesaktive medlem per måned. Ordningen har eksistert i nesten 100 år og kan videreføres etter Høyesteretts dom. 

Les dommen her!