Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av heisekran ved uferdig bygning
Foto: Espen Bratlie/Samfoto/NTB scanpix FORBUD PÅ BYGGEPLASSER: Regjeringen har gitt en forskrift med forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Forbud mot innleie

Arbeidstakere som er innleid innen bygningsbransjen bør kreve fast ansettelse hos innleier.

LO-advokatene

 Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Forbud mot innleie fra 1. april

Regjeringen har gitt en forskrift med forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet gjelder fra 1. april i år for nye avtaler, og fra 1. juli for avtaler som er inngått før 1. april. 

Ansatte i bemanningsforetak som i dag er innleid av virksomhet i bygningsbransjen, bør vurdere om de allerede nå skal fremme krav om fast ansettelse hos innleier.  

Forskriften betyr at byggenæringen må ansette arbeidstakerne i egen virksomhet

I enkelte medier har det vært et tema at fast ansatte i bemanningsforetak vil miste jobben og tillitsvalgte har uttrykt bekymring. Det er imidlertid ikke logisk at endrede regler skal føre til færre arbeidsplasser. Behovet for arbeid blir ikke borte. Arbeidsplassene skapes nemlig ikke av bemanningsforetakene.  

Forskriften betyr imidlertid at virksomhetene i byggebransjen i Oslofjord-området ikke kan leie inn arbeidskraft, men må istedenfor ansette den arbeidskraften de reelt sett har behov for selv. 

Byggebransjen har tiden frem til 1. april med å oppbemanne egen virksomhet slik at de har nok ansatte til sine oppdrag.  

For bemanningsforetakene er situasjonen den motsatte. De vil miste kontrakter, og må trolig gå til oppsigelse av ansatte. Forutsatt at aktiviteten i byggebransjen er stabil, vil disse ansatte få jobb hos innleier. Det er også viktig å ha med seg at mange av de ansatte i bemanningsforetakene også i dag vil kunne kreve fast ansettelse hos innleier.  

Fortsatt adgang til innleie mellom virksomheter innen byggenæringen 

Forskriften forbyr kun innleie fra bemanningsforetak. Det betyr at byggenæringen fortsatt kan leie inn arbeidstakere fra andre virksomheter innen byggenæringen, jf arbeidsmiljøloven § 14-13. Virksomhetenes behov for arbeidskraft vil kunne variere.

Adgangen til å leie inn og leie ut mellom virksomheter som driver innen byggenæringen, gir mulighet til å løse utfordringer med topper og bunner.  

Dagens regler kan også gi krav på fast ansettelse 

Etter dagens arbeidsmiljøloven § 14-12 kan virksomheter leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak under disse vilkårene:  

a) Når arbeidet er av midlertidig karakter.
b) Ved vikariater.
c) Ved avtale med tillitsvalgt i bedrift som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. 

Dersom ingen av disse tre vilkårene er oppfylt, har den utleide arbeidstakeren krav på fast ansettelse hos innleier. 

I arbeidsmiljøloven § 14-14 er det bestemt at dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i § 14-12, skal retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier. Arbeidstakere som i dag leies ut til virksomheter i byggebransjen, vil derfor kunne ha krav på fast ansettelse i virksomheten der de har utført arbeid.  

Prosjektarbeid er ikke i seg selv hjemmel for innleie 

Prosjektarbeid i byggebransjen er som oftest ikke arbeid av midlertidig karakter. Arbeid knyttet til generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang er ikke nok. Uttrykket «midlertidig karakter» er lett å misforstå og kan være fristende å misbruke. Vilkåret skal tolkes strengt.

Det skal blant annet legges vekt på om arbeidsoppgavene er klart avgrenset, om arbeidsoppgavene krever særlige kvalifikasjoner, og om arbeidet adskiller seg fra det virksomheten ordinært driver med. 

Hoveddelen av dagens innleie er i strid med loven 

Kartlegginger som fagforeninger har gjort på enkelte byggeplasser har vist en innleieandel på 35 prosent i gjennomsnitt, se prp 131 (2021-2022) pkt 6.4.2. Det er ganske åpenbart at hoveddelen av dagens innleie er i strid med arbeidsmiljøloven § 14-12, og at svært mange arbeidstakere kan kreve fast ansettelse. 

Arbeidstakere som i dag er innleid og som står i fare for å bli sagt opp fra bemanningsforetaket, bør alt nå vurdere å fremme krav om fast ansettelse hos innleier. 

Arbeidstaker må gå til søksmål 

Ulovlig innleie har ikke noen konsekvens for arbeidsgiver før arbeidstaker krever fast ansettelse. Og hvis arbeidsgiver avslår kravet, må arbeidstaker ta ut søksmål mot arbeidsgiver innen søksmålsfristen på 8 uker, jf arbeidsmiljøloven § 17-4.

Ved tvist om det har foreligget ulovlig innleie, er søksmålsfristen åtte uker dersom arbeidstaker krever fast jobb hos innleier/entreprenøren. Dersom arbeidstaker bare krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder.  

Det er derfor viktig å ta ut et søksmål raskt nok etter at innleieforholdet er avsluttet.  

Tillitsvalgte må være på vakt 

Forskriften med forbud mot innleie fra bemanningsforetak vil kunne føre til at mange vil kreve fast ansettelse. Det er viktig at berørte arbeidstakere kjenner sine rettigheter. Her har dere tillitsvalgte en viktig og avgjørende rolle. 

Neste uke vil vi publisere en oppskrift som beskriver hvordan man går frem når man skal kreve fast ansettelse.