Fikk-ikke-erstatning-for-manglende-AFP-tilknytning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Andrey Popov/AdobeStock

Fikk ikke erstatning for manglende AFP-tilknytning

To arbeidstakere arbeidet i en virksomhet hvor noen enheter hadde tariffavtale, og dermed også AFP. De oppdaget for sent at deres enhet ikke hadde tariffavtale, og krevde erstatning for tap av AFP fra arbeidsgiver. Tingretten avviste krav om erstatning, og viste til at arbeidstakerne kunne ha funnet ut selv at de ikke var tilknyttet AFP.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

AFP forutsetter tariffavtale 

Det er kun arbeidstakere som arbeider i virksomheter som er bundet av tariffavtale med AFP som er knyttet til AFP-ordningen. Uten tariffavtale, ingen AFP. Men hvis det er tariffavtale, vil både organiserte og uorganiserte kunne få AFP.  

Flere vilkår for å få AFP 

For å kunne ha rett til AFP er det flere vilkår som være oppfylt. I tillegg til kravet om at arbeidsgiver har tariffavtale, er ett av vilkårene at arbeidstaker har vært ansatt i virksomhet knyttet til AFP-ordningen 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Det var dette vilkåret som skapte problemer for de to arbeidstakerne som gikk til sak mot egen arbeidsgiver. 

Hvis bare deler av virksomheten har tariffavtale, kan det oppstå misforståelser For enkelte tariff-områder blir tariffavtalen gjort gjeldende kun for enkelte underenheter, dvs at hele selskapet er ikke bundet. Dette gjelder særlig virksomheter som har selvstendige avdelinger som er lokalisert på ulike steder. Dette var tilfellet for de to arbeidstakerne. Selskapet var delt inn i flere underenheter, og tariffavtalen var ikke gjort gjeldende for alle underenhetene. 

Ingen kunnskap om registreringen i enhetsregisteret Arbeidstakerne hadde ingen kunnskap om hvilken underenhet de var knyttet til. På lønnsslippen var selskapets organisasjonsnummer angitt. De arbeidet også i en avdeling som ikke var registrert som en selvstendig underenhet i enhetsregisteret. Arbeidstakerne trodde derfor at de var knyttet til hovedkontoret som hadde tariffavtale.  

Forbundet fikk ikke noe svar fra arbeidsgiver De to arbeidstakerne organiserte seg i 2015. Forbundet forsøkte å undersøke hvilken underenhet arbeidstakerne var knyttet til, men daglig leder hadde selv ikke oversikt, og kunne derfor ikke gi noe svar. Personalavdelingen hadde faktisk tidligere forsøkt å få på plass tariffavtalen,  og trodde alt skulle gå i orden da de ansatte organiserte seg. Forbundet trodde imidlertid at de ansatte alt var bundet av tariffavtale, og det ble derfor ikke fremmet noe krav om tariffavtale. 

Tingretten mente forbundet og arbeidstakerne burde ha undersøkt bedre selv Høsten 2015 ble det avholdt møte mellom forbundet og daglig leder. Etter møtet trodde forbundet at det var tariffavtale, og at dermed var alt i orden. Det viste seg at det var helt feil. Arbeidstakeren var ikke knyttet til den enheten forbundet trodde, og arbeidstakerne var derfor ikke knyttet til ordningen. Spørsmålet i saken var hvem som burde ha sørger for å avklare de faktiske forhold. Tingretten la til grunn at arbeidsgiver ikke hadde noen plikt til å oppklare hvilken enhet arbeidstakerne var knyttet til. Tingretten viste til at arbeidstakerne kunne ha tatt kontakt med AFP-ordningen selv, og at en slik kontakt ville ha avklart at de ikke var tilmeldt ordningen. Tingretten mente derfor at arbeidsgiver ikke hadde noe ansvar.

Det er ikke tatt stilling til om dommen blir anket. Dommen er i alle tilfelle illustrasjon på at alle arbeidstakere som nærmer seg 55 år bør sjekke om de er tilmeldt AFP-ordningen. Det er nå mulig å sjekke hvilken underenhet man er knyttet til ved å hente ut a-meldingen på Altinn. De kan også spørre eget forbund om det er tariffavtale på den enheten man er knyttet til. Det er også mulig å ringe til fellesordningen. 

Arbeidstakerne ble bestått av LO-advokat Rune Lium.