Vant enstemmig og fikk oppreisning på 70.000 krVant enstemmig og fikk oppreisning på 70.000 kr

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en lovbok og en klubbe.
Mimsy Møller/Samfoto/NTB

Vant enstemmig og fikk oppreisning på 70.000 kr

Oslo tingrett har 30. januar 2023 avsagt en dom mot Oslo kommune i sak om oppsigelse på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Arbeidsgiver kan ha plikt til å prøve omplassering

Retten har lagt til grunn at en arbeidsgiver, også der behovet for oppsigelse er begrunnet i arbeidstakerens forhold, etter en konkret vurdering av sakens omstendigheter kan ha plikt til å prøve omplassering. Retten kom fram til at det forelå flere slike omstendigheter i saken.

Omplasseringens rekkevidde

Når det gjelder omplasseringens rekkevidde, konkluderte retten med at omplasseringsplikten ikke kun handler om å se om det finnes en passende ledig stilling, men også om det finnes et udekket arbeidsbehov. Som en følge av det siste kan virksomheten være nødt til å sette sammen en hel- eller deltidsstilling for arbeidstaker ut fra det samlede udekkede arbeidsbehovet, selv om det krever ekstra innsats fra arbeidsgiver å organisere arbeidet slik, så lengde det ikke er uforholdsmessig tyngende.

Det ble fremlagt tallmateriale, herunder sykefraværsprosent og turnover, som gjorde at retten konkluderte med at det hadde formodningen mot seg at det ikke forelå et udekket arbeidsbehov for ufaglært arbeidskraft i kommunen som sådan.

Fagforbundets medlem ble representert av LO-advokat Edvard Bakke.