Bussjåfør sagt opp på grunn av ulegitimert fravær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den norske løve

Bussjåfør ble sagt opp på grunn av ulegitimert fravær

Bussjåfør ble sagt opp på grunn av ulegitimert fravær (karantene etter utenlandsreise) - oppsigelsen ble kjent ugyldig (dissens)

LO-advokatene

En bussjåfør reiste til utlandet i julen og var ikke klar over at han måtte i karantene ved hjemkomst. Bussjåfører kunne unntas karanteneplikt, da de innehar en kritisk samfunnsfunksjon, og arbeidsgiver hadde også i en periode benyttet seg av unntaket. Det var ingen karanteneplikt i hjemlandet, kun testplikt. Han trodde at alt var i skjønneste orden da han reiste. Ved tilbakekomst ble han satt i 10-dagers karantene og arbeidsgiver sa ham opp på grunn av ulegitimert fravær.
 
Retten la enstemmig til grunn at fraværet utgjorde et pliktbrudd og at et slikt pliktbrudd er et forhold som etter sin art kan gi grunnlag for oppsigelse. Retten la imidlertid også enstemmig til grunn at han rent faktisk ikke visste at han måtte i karantene.
Rettens flertall konkluderte med at oppsigelsen var en uforholdsmessig reaksjon på et ulegitimert fravær og poengterte at også arbeidsgiver kunne gjort mer for å avverge at han reiste uten å være kjent med at han måtte i karantene ved hjemkomsten. Bussjåføren ble tilkjent 10.000 kroner i ikke-økonomisk erstatning og fulle saksomkostninger.
 
LO- advokat Anne-Lise H. Rolland bisto medlemmet og forbundet i denne saken.