Arbeidsgiver må betale 700 000,- kroner i erstatning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en person som leser et brev
Adobe Stock

Arbeidsgiver må betale 700 000,- kroner i erstatning

Arbeidstaker fikk erstatning etter påstand om egenoppsigelse. Etter arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd skal en oppsigelse av arbeidsforhold skje skriftlig.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Skriftlighetskravet

Det er sikker rett at skriftlighetskravet er absolutt for arbeidsgiver, men ikke for arbeidstaker. En oppsigelse fra arbeidstaker kan derfor skje skriftlig, muntlig eller gjennom konkrete handlinger, typisk ved at arbeidstaker ikke møter opp på arbeid etter permisjon mm.

Denne uke falt det dom i en slik sak hvor arbeidsgiver hevdet at ansettelsen var opphørt ved at arbeidstaker selv hadde sagt opp stillingen.

Ikke bevis for at arbeidstaker hadde sagt opp selv

Retten kom til at det ikke var bevis for at arbeidstaker selv hadde sagt opp sin stilling. Det at arbeidstaker ikke møtte opp på arbeid etter sykemelding var i seg selv ikke tilstrekkelig.

Retten la bl.a vekt på at det etter sykeperioden var liten eller ingen kontakt mellom partene. Mangelen på kontakt skyldes i første rekke en antakelse fra arbeidsgiver om at arbeidstaker hadde funnet seg en ny jobb, men også uklarhet internt hos arbeidsgiver om hvem som var ansvarlig for å ha dialog med arbeidstaker.

Retten understreker at arbeidsgiver var den nærmeste til å avklare forholdet, og avklare om arbeidstaker hadde avsluttet sitt arbeidsforhold.

Arbeidstaker fikk ikke gjeninntre i stillingen etter friskmelding og retten mener han ble utestengt fra arbeidet på en måte som kunne likestilles med en formuriktig oppsigelse.

Tilkjent erstatning og sakskostnader

Arbeidstaker ble som følge av dette tilkjent erstatning, i underkant 500 000,- kroner for lønnstap, feriepenger, og renter, og arbeidsgiver ble i tillegg dømt til å betale sakskostnader med 218 500 kroner - pluss egne utgifter til advokat.

LO-advokat Silje Solberg bisto arbeidstaker og forbundet i denne saken