Arbeidstaker fikk kr. 500 000 i erstatning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en lovbok og en klubbe.
Mimsy Møller/Samfoto/NTB

Arbeidstaker fikk kr. 500 000 i erstatning

Arbeidsgiver svarte aldri på medlemmets krav. Det ble dyrt!

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Lønnskrav etter permittering og oppsigelse

Et godt tips til arbeidsgivere er å ikke stikke hodet i sanden hvis du blir kontaktet av LO-advokater eller domstoler.
 
Medlem av Fellesforbundet i Agder var blitt oppsagt etter endt permittering. Det hadde gått litt tid mellom permitteringens utløp og til oppsigelsen (som var formuriktig) ble gitt. Medlemmet ønsket seg ikke tilbake, og det ble kun lagt ned påstand om erstatning.
 
Medlemmet var representert ved LO-advokat Bjørn Inge Waage som i stevningen tok inn en standard passus om fraværsdom.

Tilkjent erstatning og saksomkostninger

Da arbeidsgiver ikke leverte tilsvar, noe som ytterst sjeldent forekommer, ble erstatningspostene fra medlemmet kopiert inn i dommen og medlemmet ble tilkjent 415 350 kr i lønnserstatning, 50 326 i feriepenger, 60 000 kr i oppreisning – totalt 525 676 kr. - i tillegg til fulle saksomkostninger.
 
Om noe; arbeidsgivere som velger å ikke svare slipper utgifter til egen advokat, så mulig det likevel var en fornuftig beslutning av arbeidsgiver, alt tatt i betraktning.