Alpha-saken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Alpha-saken i Høyesterett

"Ble påkjørt og lammet fra nakken og ned. Får ikke erstatning fordi bilens forsikringsselskap er konkurs".

LO-advokatene

En slik avisoverskrift som i ingressen ville antakelig fått mange til å reagere. Skal man ikke være sikret erstatning hvis man uforskyldt blir påført alvorlig skade etter en trafikkulykke? Dette er imidlertid realiteten for mer enn 400 arbeidstakere som er blitt skadet ved arbeidsulykker i Norge. Det er bare tilfeldigheter som gjør at trafikkofre ikke er blitt utsatt for det samme. Og stortingsflertallet viser ingen vilje til å gjøre noe med det. 

Bakgrunnen for saken er konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S, den 8. mai 2018. Selskapet hadde solgt rimelige yrkesskadeforsikringer til norske arbeidsgivere i mange år. Etter konkursen stoppet konkursboet alle utbetalinger til norske skadelidte. Alpha Insurance A/S var ikke medlem i den norske garantiordningen for skadeforsikring. Det danske konkursboet ble saksøkt ved Bergen tingrett. 

Spørsmålet som Høyesterett nå skal ta stilling til, er om saken skal avvises som følge av at det før saksanlegg var åpnet konkurs for forsikringsselskapet i København, Danmark. Hvis Høyesterett kommer til at søksmål må anlegges i Danmark og etter danske prosessregler, vil de færreste, om noen, ha mulighet til å forfølge sitt krav. 

Den danske garantiordningen har avvist ansvar for yrkesskadde i Norge. Om det blir noen penger igjen i konkursboet å fordele mellom de som har et erstatningskrav mot selskapet, vil kunne ta 5-8 år å avklare. 

Virkningene av Alpha-konkursen førte til at Arbeiderpartiet fremmet forslag i Stortinget om å styrke vernet for norske yrkesskadde. Stortingsflertallet, med regjeringspartiene i spissen, forkastet forslaget.

Domstolene skal, og kan ikke overprøve politiske vurderinger, men saken i Høyesterett reiser et viktig spørsmål; om de som berøres av konkursen kan saksøke selskapet/konkursboet i Norge. Det er et spørsmål av avgjørende betydning for alle arbeidstakere som er berørt av konkursen. 

LO-advokat Lornts Nagelhus bisto medlemmet og Fellesforbundet i lagmannsretten og vant frem med sitt syn om at søksmål mot selskapet/konkursboet kan anlegges i Norge. Han skal også prosedere saken i Høyesterett som starter tirsdag 20.10. Dom i saken ventes ila månedsskiftet oktober/november.