LO-advokat advarte mot NAV-skandalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nav-skilt i kveldsbelysning.
LO-advokat advarte mot NAV-skandalen. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

LO-advokat advarte mot NAV-skandalen

LO-advokat Imran Haider har lenge påpekt at NAV tolket EØS-regelverket om trygdeeksport feil. - Regelverket er ikke komplisert, NAV-skandalen burde ha blitt oppdaget tidligere.    

LO-advokatene

Det sier Imran Haider, LO-advokat, som har juridisk doktorgrad i trygderett.

I går ble det kjent at NAV har tolket regelverket for utbetaling av arbeidsavklaringspenger, pleiepenger og sykepenger feil i rundt 2400 saker.

Mange i sårbare situasjoner har ikke bare mistet sin eneste inntekt. Minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdebedrageri, og mange av disse har sonet fengselsstraffer.

Nå er det mange i media som spør om hvorfor ingen fagmiljøer i Norge har klart å fange opp NAVs feiltolkning av EUs trygdeforordninger før nå.

Dette er upresist. I boken «Innføring i trygderett», som er en lærebok i trygderett, advarte LO-advokat Imran Haider mot feiltolkningen.

Boken er pensum ved universitetet, og oppslagsverk for dem som jobber med trygderett.

– Hovedregelen er at du skal ha lov til å ta med deg denne type trygdeytelser til andre EØS-land. NAV må begrunne unntak fra denne retten, sier Haider.

«Innføring i trygderett» ble utgitt våren 2018 av Universitetsforlaget, men problemstillingen har vært aktuell og kjent også før dette.

- Fagfeltet er snevert, og politiadvokater og domstolen kan ha en tendens til å legge NAVs vurdering til grunn, sier Haider dag.

– Det er veldig menneskelig å anta at spesialistene som jobber med dette til daglig kan reglene svært godt. Dersom saken har vært behandlet ferdig hos NAV, blir deres vurdering fort lagt til grunn, sier Haider.

NAV skandalen kunne vært begrenset, og vært oppdaget tidligere, dersom Haider sin forståelse av forordningen hadde blitt lagt til grunn.

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook og få informasjon direkte i din egen FB-feed.