Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere med teknisk kompetanse og fagskoleutdannede

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde fra en oljeplattform ute i sjøen
Foto: stock.adobe.com STORT BEHOV: Den nye rapporten viser et særlig stort behov for tekniske fagarbeidere og fagskoleutdannede, og ingeniører som kan drifte og utvikle nye prosesser og maskiner.

Ny rapport: Skyhøyt behov for flere fagarbeidere og fagskoleutdannede

Om Norge skal nå klimamålene og lykkes med å realisere planene for etablering av ny industri, er tilgang på nødvendig kunnskap og kompetanse avgjørende. En ny rapport viser at det i dag er stor mangel på denne kunnskapen og kompetansen.

Klima, miljø og natur

På oppdrag fra LO og NHO har Oslo Economics utredet kunnskaps- og kompetansebehovet som er nødvendig for at Norge skal lykkes med å bygge nye, grønne verdikjeder.

«Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet» undersøker behovet innenfor åtte verdikjeder hvor Norge både har komparative fortrinn og som regjeringen har uttalte ambisjoner for, knyttet til bærekraftig verdiskaping.

– Rapporten er klinkende klar. Vi klarer ikke å utvikle ny, grønn teknologi uten nok dyktige fagarbeidere. Vi mangler allerede tusenvis av arbeidstakere som vi er helt avhengige av for å lykkes frem mot 2030. At dette gapet vil fortsette å øke med over 100 000 arbeidstakere i årene fremover er alvorlig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Norge kan mangle 115 000 arbeidstakere

Uten en målrettet og strategisk satsing vil den grønne omstillingen føre til kamp om ressurser i Norge.

Rapporten peker på at det er et betydelig kunnskapsbehov i de åtte verdikjedene, som krever en stor innsats innen forskning og utvikling både for nye teknologi og videreutvikling av eksisterende teknologi.

For de nye verdikjedene havvind, batteri, hydrogen og karbonfangst og -lagring, er det i tillegg et særlig stort behov for tekniske fagarbeidere og fagskoleutdannede, og ingeniører som kan drifte og utvikle nye prosesser og maskiner.

Oslo Economics estimerer i sin rapport at utviklingen av de åtte grønne verdikjedene vil ha behov for ytterligere 13 000 – 115 000 sysselsatte innenfor utvalgte yrkesgrupper.

Nesten 50 prosent av dette kompetansebehovet omfatter håndverksyrker og operatører, 40 prosent ingeniører og arbeidsledere og om lag 10 prosent er sivilingeniører og IKT-utviklere. Behovet for sysselsetting til forskningsinstitusjonene kommer i tillegg.

Inviterer til høynivågruppe

Dersom ambisjonen for etablering og vekst innenfor de åtte verdikjedene skal nås, må kompetansebehovet dekkes gjennom en kombinasjon av nye kandidater fra utdanningssystemet, etter- og videreutdanning, overføring av arbeidskraft fra andre næringer og arbeidsinnvandring.

Politikk kan ikke løse det enorme kompetanse- og kunnskapsbehovet alene. Derfor oppfordrer LO og NHO regjeringen til å nedsette en høynivågruppe mellom partene i arbeidslivet, relevante departementer og samfunnsaktører, som sammen kan finne effektive og raske løsninger som løser de utfordringene denne rapporten peker på.

– Det grønne skiftet byr på store industrimuligheter i Norge som kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser over hele landet. Men behovet for kunnskap, teknisk kompetanse og fagskoleutdannede blir stadig større. Her trengs et skikkelig krafttak så Norge ikke sakker akterut, sier Hessen Følsvik.

Les hele rapporten her

Kontakt