Energi- og industripolitisk plattform: Norsk fornybar-produksjonen øker raskere enn antatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
HASTER: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid mener det grønne skiftet haster. Foto: LO

Energi- og industripolitisk plattform: Norsk fornybar-produksjonen øker raskere enn antatt

LO og NHO oppjusterer anslaget for forventet, samlet norsk kraftproduksjon i 2030 med 20 TWh. Den ekstra produksjonen tilsvarer det totale energiforbruket til Oslo kommune i to år.

Klima, miljø og natur

I mai 2021 la LO og NHO frem «felles energi- og industripolitisk plattform». Formålet med plattformen er et samlet krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden.

Ett år senere viser første statusrapport at produksjonen av fornybar energi i Norge kan øke raskere enn vi trodde for bare ett år siden.

– Regjeringens satsing på havvind er mer uttalt nå enn for ett år siden. Vi har også fått andre initiativ siden den gang, som Equinors planer om havvindparken Trollvind. Dessuten satses det mye på sol, forklarer LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Fra 180 TWh til 200 TWh

Tross et dystert bakteppe med krigen i Ukraina, den krevende energi- og sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og den nasjonale kraftsituasjonen med utsikter til økt etterspørsel og behov for mer fornybar kraft, viser LO og NHOs nye beregninger at det er realistisk å kunne forvente en samlet kraftproduksjon på rundt 200 TWH i 2030 – mot 180 TWH som var forventningen for ett år siden. 20 TWH tilsvarer to års energiforbruk for hele Oslo kommune.

Både LO-lederen og NHO-leder Ole Erik Almlid understreker at politisk vilje vil være avgjørende for om vi lykkes med å nå de nye anslagene, men anser dem som realistiske. Prosjekter innenfor havvind og solcelle, samt økt fokus på enøktiltak vil være viktige bidrag til regnestykket. 

Det grønne skiftet haster

LO og NHO mener det haster å sette i gang tiltak som øker fornybarproduksjonen og energieffektiviseringen. Det er også behov for å vurdere tiltak som øker Norges forsyningssikkerhet for kraft.  

I årene som kommer vil behovet for strøm øke kraftig i Norge. Det grønne skiftet vil kreve sitt i form av høyere strømforbruk. Produksjon av batterier og hydrogen, og til en grønnere prosessindustri, krever mye kraft.

Havvind: Flere norsk industriaktører har varslet at de vil søke om å bygge ut havvind så snart arealene arealer lyses ut for tildeling. Equinor har også varlset at de sammen med sine partnere undersøker muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området. Disse havvind-satsingene alene antyder at norsk kraftproduksjon vil øke med 17 TWh.

Solcelle: Flere solcelleaktører opplever sterk vekst. De høye strømprisene har satt fart i installasjonen, både i næringslivet og hos private husholdninger. I tråd med Solklyngens veikart, peker også statusrapporten for industri- og energipolitisk plattform på at det er realistisk å kunne fase inn opp mot 4 TWh solkraft innen 2030.

Enøk-tiltak: Potensialet for energieffektivisering er også stort hos mange norske bedrifter. Innen 2030 bør energirehabilitering av bygninger kunne bidra med minimum 10 TWh.

– Også på enøk er det mye å hente. Jeg håper regjeringen kommer med enøktiltak rettet mot både husholdninger og bedrifter i statsbudsjettet, avslutter Følsvik.

Les hele statusrapporten for industri- og energipolitisk plattform her.

Kontakt