Verdensdagen mot barnearbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
BARNEARBEID: For første gang på 20 år øker antallet barn som er offer for barnearbeid. Foto: ILO

160 millioner barn tvinges til å jobbe

Konflikter, kriser og koronapandemien har tvunget flere i fattigdom globalt. I dag er det 160 millioner barn i barnearbeid.

Internasjonalt

Helt siden år 2000 gjorde verden fremgang når det gjaldt å redusere barnearbeid.

Men de siste årene har konflikter, kriser og koronapademi tvunget flere ut i fattigdom og barnearbeid.

Dermed er det første gang på 20 år at antallet i barnearbeid øker. 

Globalt tvinges 160 millioner barn tvinges nå til å arbeide, viser ferske tall fra International Labor Organisation som ble publisert på Verdensdagen mot barnearbeid på den årlige ILO-konferansen.

80 millioner i farlig og helseskadelig arbeid

Det er 1 av 10 barn, Hele 80 millioner er involvert i farlig og potensielt helseskadelig arbeid.

UNICEF estimerer at minst 10 millioner av barna som ikke gikk på skolen på grunn av pandemien, ikke vil returnere til skolebenken.

Konsekvensen av manglende skoletilbud og dårlig eller ikke-eksisterende sosiale sikkerhetsnett for fattige familier, vil kunne føre til en dramatisk økning i forekomsten av barnearbeid og slavearbeid. 

Barnearbeid finnes i alle sektorer, men er mest utbredt i jordbruket hvor sju av ti barnearbeidere i verden befinner seg. Over halvparten av disse jobber hele dagen, ifølge ILO, og arbeidet er skadelig

1 av 5 i barnearbeid i Afrika

Ifølge ILOs rapport Global estimates of Child Labour er den høyeste andelen av barnearbeidere i Afrika, der hvert 5. barn arbeider. Omtrent en tredjedel av barna mellom 5 og 14 år som er utsatt for barnearbeid, får ikke skolegang. God gratis skole for alle er viktig for å kunne tilby barn et alternativ til arbeid.

Etiopia og Ghana tar grep

LO driver solidaritetsarbeid ved å styrke fagorganisasjoner i fattige land til å gjennomføre effektive kampanjer og politisk påvirkning og drive kollektive forhandlinger.

LO samarbeider med landsorganisasjonen Ghana Trade Union Congress (TUC Ghana) og CETU - Confederation of Ethiopean Trade Unions om å bekjempe barnearbeid. 

LOs hovedmål er å arbeide for anstendig arbeid for alle, i tråd med bærekraftsmål 8. Målet handler blant annet om å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

Innfører «child labour free zone»

Myndighetene i Ghana og Etiopia har tatt viktige grep for å bekjempe de verste formene for barnearbeid. I Ghana har regjeringen blant annet innført en "child labour free zone-model", utviklet av fagbevegelsen for å eliminere barnearbeid og reintegrere berørte barn tilbake til skolen.

Regjeringen har også revidert rammeverket for farlig barnearbeidsaktiviteter, som er et viktig skritt for å stramme inn lovverket for å bekjempe barnearbeid.

I Etiopia har regjeringen blant annet innført en nasjonal handlingsplan (2021-2025) for å eliminere de verste former for barnearbeid og menneskehandel. Både CETU og TUC Ghana har spilt viktige roller gjennom sine bidrag i trepartssamarbeidet.

Bekjemper moderne slaveri i fiskerisektoren

I Ghana har fagbevegelsen lært opp 535 arbeidere i kakao- og fiskerisektoren om moderne slaveri for å øke bevisstheten deres om konsekvenser og rettigheter.

Etter opplæringen uttrykte fiskerne interesse for å melde seg inn i fagforeningen, noe som vil gjøre dem i stand til å organisere og forhandle bedre arbeidsforhold. De lovet også å avstå fra å delta i barnearbeidspraksis og ønsket å sende egne barn tilbake på skolen.

Fattigdom er en viktig faktor som fører til barnearbeid og menneskehandel, og barnearbeid er spesielt utbredt i landbruks- og gruvesektoren i både Ghana og Etiopia. Prosjektet har hatt ambisjon om å bidra til å gjøre sårbare og utsatte grupper mer motstandsdyktige.