Uro etter valget i Zimbabwe

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Presidentkandidat Nelson Chamisa i opposisjonspartet Citizens' Coaltion for Change (CCC).

Krever gjenvalg i Zimbabwe etter arrestasjoner av valgobservatører

Både lokale og internasjonale valgobservatører og organisasjoner kritiserer valget i Zimbabwe for å være udemokratisk. Nå ber opposisjonspartiet, EU og Den afrikanske union om gjenvalg.

Internasjonalt

Presidentkandidat Nelson Chamisa fra Zimbabwes opposisjonsparti Citizens' Coalition for Change (CCC) ber om gjenvalg etter forrige ukes valg i landet der sittende president Emmerson Mnangagwa vant valget.

Oppisjonspartiet hevder at det offisielle valgresultatet ikke er i samsvar med hvordan folk faktisk stemte, og nekter å signere stemmeprotokollen fra landets ti provinser. De sier at tallene deres fra landets 12 370 valglokaler gir et annet bilde. Det er en bekymring for at valgfunksjonærer blir presset tilbake til valglokalene og justerer de lokale skjemaene slik at de samsvarer mer med det kunngjorte resultatet.

- Dette valget har vist noen udemokratiske tendenser som er sterkt bekymringsverdige for sivilsamfunnet. Å begrense folkets mulighet til å velge sin neste leder er et angrep på sivilsamfunnet og  demokraitet, sier Afrika-rådgiver i LO Olav Andresen.

KREVER GJENVALG: Valget i Zimbabwe får kritikk fra flere hold.FOTO: John Wessels / AFP

Internasjonal kritikk av valget

Internasjonale valgobservatører stiller også spørsmål ved tallene som førte til at Mnangagwa vant. Det gjør også Den afrikanske union og den regionale organisasjonen Southern African Development Community ber om at det holdes et nyvalg.

I en kritisk rapport skriver SADCs observatører at valget hverken oppfyller kravene i Zimbabwes grunnlov, valgloven eller organisasjonens retningslinjer for demokratiske valg. SADC hadde 68 observatører i 10 forskjellige provinser i Zimbabwe under valget. I rapporten kommer det frem at bare 64 % av valglokalene åpnet i tide, at 36 % åpnet ikke i tide, og at noen valglokaler først åpnet etter valget var avsluttet.  

SADC peker også på at velgerne hadde begrenset tilgang til velgerlister, begresninger på ytrings - og forsamlingsfrihet og at det forekom angrep mot valgobservatører og velgere.

Presidentkandidat Nelson Chamisa i opposisjonspartet Citizens' Coaltion for Change (CCC).

Den Afrikanske Union er også kritiske til måten valget ble gjennomført på.

I en rapport fra valget peker de på flere demokratiske utfordringer, som for sen åpning av valglokaler, vanskeligheter med å registrere seg som velger, kostnadene for å registerere seg som kandidat og hvordan valgkretsene ble avgrenset.

Valgobservatører pågrepet

Samtidig har valgobservatørene blitt hindret fra å gjøre jobben sin. Fredag forrige uke ble 41 personerpågrepet.  Observatørene kom fra lokale organisasjoner som Zimbabwe Election Support Network (ZESN) og Election Resource Centre Zimbabwe (ERCZ). 

Den afrikanske unionen uttrykker dyp bekymring over angrepet mot sivilsamfunnet og konfiskeringen av datamaskiner og dokumenter fra ZESN og ERCZ.

Den siste tidens arrestasjoner av valgobservatører, trusler og vold bekymrer FNs generalsekretær Antonio Guterres. Nå ber han politikerne i landet ta ansvar.

- Jeg oppfordrer politiske ledere og deres støttespillere  til å avvise alle former for vold, trusler om vold eller oppfordring til vold for å sikre at menneskerettighetene og rettsstaten i Zimbabwe respekteres , sier Guetteres i en fersk uttalelse fra FN.

Han ber myndighetene løse eventuelle tvister knyttet til valget på en rettferdig, rask og åpen måte, for å sikre at valgresultatene faktisk er et resultat av folkets vilje.

Sittende president Emmerson Mnangagwa.

I går kom også EUs representant Joseph Borell med en uttelslese, der han oppfordrer valgnemnda til å offentliggjøre de individuelle resultatene fra valgbodene. 

- Dette valget har hatt en omfattende spredning av desinformasjon, det har vært mangel på sentrale valgorganer og nå har også sivilsamfunnsorganisasjoner blitt arrestert. Valget har blitt gjennomført i et klima av frykt og feilinformasjon, sier Borell.

SADC sender nå en gruppe eldre tidligere ledere (Panel of Elders) for å mekle i Zimbabwe.

Opposisjonsleder og presidentkandidat Nelson Chamisa krever i midlertid et gjenvalg:

- Veien fremover er klar. Vi må holde et nytt valg  under tilsyn av regionale, kontinentale og internasjonale organer. Vi nekter å la folkets vilje bli undergravd av Zimbabwes valgkommisjon og Mnangagwas parti, sier Nelson Chamisa.

Kontakt