Trepartssamarbeid Kypros

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Gjennom prosjektet NorwayGrants har parter fra Norge og Kypros utvekslet erfaringer om trepartssamarbeid. Foto: Johanne Hovland

Norge og Kypros utvekslet erfaringer om trepartssamarbeid

Partene i arbeidslivet og myndigheter fra Norge og Kypros har denne våren utvekslet erfaringer om trepartssamarbeid. Gjennom EØS-midlene og Norway Grants har delegasjonene besøkt hverandre for å lære mer om arbeidsliv i begge land.

Internasjonalt

I regi av EØS-midlene og NorwayGrants har LO, NHO og Arbeidstilsynet tidligere i år vært på Kypros for å utveksle informasjon om trepartssamarbeid og hvordan vi jobber for å forhindre sosial dumping i arbeidslivet.

Nå har delegasjonen fra Kypros vært i Norge. Delegasjonen bestod av myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.

Under besøket ble det presentasjoner fra Arbeidstilsynet, LO, Fellesforbundet, Integrerings – og mangfoldsdirektoratet, Oslo kommune, Caritas og Fair Play Bygg. Det ble også et besøk til Servicesenter for utenlandske arbeidstakere og omvisning hos Skatteetaten.

Spesialrådgiver Pål H. Lund i Arbeidstilsynet er koordinator for internasjonalt samarbeid mot sosial dumping og a-krim. Han sier at det norske trepartssamarbeidet for å bidra til gode forhold for migrantarbeidere fenget våre kypriotiske kolleger.

- Det er viktig at ulike aktører samarbeider for å bidra til trygge og verdige arbeidsforhold for migrantarbeidere. I dette prosjektet løfter vi frem det gode arbeidet partene og myndighetene kan bidra med sammen. sier Lund.

På Kypros er det mange arbeidere fra Asia og Afrika, som ofte jobber under veldig dårlige forhold. Den norske delegasjonen fikk et godt innblikk i de utfordringene myndighetene og partene i arbeidslivet har på Kypros, både med tanke på samarbeid og arbeidsinnvandring.

- Gjennom å delta i dette prosjektet fikk vi verdifull informasjon og innsikt om integrering av innvandrere i Norge. Å dele gode praksiser på feltet vil definitivt hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre og ta i bruk nye retningslinjer som allerede er testet i Norge. I tillegg var dette en flott nettverksbyggende mulighet som sikkert vil føre til mer fremtidig samarbeid, sier Xenios Mamas fra det kypriotiske arbeidsdepartementet.

Kontakt

Kontakt