LO klager inn Saudi-Arabia før fotball-VM

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO har klaget inn Saudi-Arabia for grove menneskerettighetsbrudd. Langt bedre rettigheter må på plass for arbeidere hvis landet skal arrangere fotball-VM. FOTO: MOHAMMED MAHJOUB / AFP

LO klager inn Saudi-Arabia til FN før fotball-VM: - Grove brudd på menneskerettighetene

Saudi-Arabia har søkt om å være vertskap for fotball-VM 2034, samtidig som grove menneskerettighetsbrudd er dokumentert i landet. LO har nå klaget inn landet til FNs arbeidsorganisasjon og ber om at landet slutter med tvangsarbeid.

Internasjonalt

Saudi-Arabia har søkt FIFA om å arrangere fotball-VM i 2034. Men landet har i flere år blitt tatt for grove menneskerettighetsbrudd. Tvangsarbeid, lønnstyveri, trusler,  ekstrem overtid, overvåking og underbetaling er bare noen av bruddene som har blitt dokumentert av Human Rights Watch.

Spesielt alvorlig er det for millioner av migrantarbeiderne, eller "gjestearbeiderne", som kommer til Saudi-Arabia for å jobbe som hushjelper eller innen byggebransjen. Denne gruppen arbeidere er i dag nærmest uten beskyttelse og blir ofte grovt utnyttet.

Slaverilignende forhold

Nå har LO levert klage på Saudi-Arabia til FNs arbeidslivsorganisasjon ILO.  Sammen med fagforeningen Building and Woodworkers International ber vi om at landet stilles til ansvar.

– Dersom landet skal arrangere VM må Saudi-Arabia få på plass langt bedre rettigheter for arbeidere enn det de har i dag. Migrantarbeiderne jobber under slaverilignende forhold, sier LOs nestleder Steinar Krogstad, som har jobbet med problematikken i en årrekke.


Steinar Krogstad overleverte klagen til Saudi-Arabia hos FN. Her sammen med generalsekretæren i Building & Wood Workers International, Ambet Yuson. Foto: Johanne Hovland

Tvangsarbeid må opphøre

Saudi-Arabia operer fortsatt med det beryktede kafala-systemet, som minner om en form for slaveri. De som kommer til landet for å jobbe får identitetsdokumenter beslaglagt og faller under arbeidsgivers fulle kontroll. Dette innebærer at de ikke kan forlate landet, og at de heller ikke kan velge om de vil bytte arbeidsgiver om de vil. 

Mange blir presset til å jobbe i uutholdelige temperaturer med lange arbeidsdager uten pauser. Samtidig uteblir lønnen. Migrantarbeidere forteller om et liv i tvangsarbeid uten rettigheter og uten mulighet til å reise hjem igjen.

– Nå trenger vi internasjonalt press for å sette søkelys på Saudi-Arabia. Situasjonen for de millionene av menneskene som lever i kafala-systemet er uutholdelig og uverdig. Om Saudi-Arabia skal arrangere fotball-VM må det bli med et krav fra det internasjonale samfunnet om at arbeiderne får lønnen og rettighetene de har krav på. Det er også på høy tid at arbeidere i Saudi-Arabia får retten til å organisere seg, sier Steinar Krogstad.

International Labour Organisation skal behandle klagen på Saudi-Arabia i oktober.