FNs bærekraftsmål

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvordan skal verden følge opp FNs bærekraftsmål i lys av Covid-19?

Dette er hovedtema på FNs digitale høynivåmøte som startet på tirsdag.

Internasjonalt

Hvert år samles verdens land i New York for å vurdere hvor langt vi er kommet i arbeidet med å nå FNs mål for 2030 om en bedre og mer bærekraftig fremtid. I år sitter deltakerne hver for seg i sine respektive land. Møtet holdes helt digitalt. Som president for Ecosoc leder Norges FN-ambassadør Mona Juul forumet.

De fleste bærekraftsmålene angår LOs medlemmer, men målene knyttet til anstendig arbeid, likestiling, klimaendringer og ulikhet er av særlig interesse. Det bærende prinsippet for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. «building back better» er årets slagord.Den norske delegasjonen består av representanter fra departementene, arbeidslivorganisasjonene, akademia og sivilt samfunn. LO er representert ved nestleder i internasjonal avdeling, Kathrine Fauske. 

Pandemien har rammet arbeidslivet hardt og har synliggjort den ekstreme sårbarheten til millioner av mennesker. De siste estimatene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser at tilsvarende 400 millioner arbeidsplasser gikk tapt siste kvartal. Ulikhetene øker og Verdensbanken anslår at pandemien kan føre 100 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom.

Fagbevegelsens hovedbudskap:

- Multilateralisme og global styring.
- Grunnleggende arbeidstakerrettigheter for alle og et ansvarlig næringsliv.
- SDG-orienterte investeringer i jobber og rettferdig omstilling.
Støtte til universell sosial beskyttelse gjennom etablering av et globalt fond for å supplere nasjonale trygdeordninger i de fattigste landene.
- Tette dagens hull i datagrunnlaget for progresjonsmåling. Dette er viktig for å ta gode politiske valg både nasjonalt og globalt.
Reformere oppfølgingsmekanismen gjennom styrking av nøkkelkriterier som inkludering, koordinering og systemer for å holde myndighetene ansvarlige.
- Systematisk involvering av partene i arbeidslivet.

Krisen har med full tyngde vist betydningen av bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Det er et mål med både sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjoner. Delmålene omfatter blant annet sosiale sikkerhetsnett, anstendig arbeid, rettferdig fordeling og beskyttelse av miljø og klima. 

I forkant av møtet fremmet LO innspill til møtets ministererklæring og det jobbes aktivt i delegasjonen for å fremme fagbevegelsens budskap. 

Sesjonene begynner kl. 15.00 og varer til 23.00 norsk tid i perioden 7. juli til 16. juli.

Møtet kan følges her 

 

LOs nestleder Peggy Hessen Følvik forklarer bærekraftsmålene på kongressen til den internasjonale faglige sammenslutningen i desember 2018