- Ungdom avgjør fagbevegelsens fremtid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
DEMOKRATIKAMP:- Å bygge sterke organisasjoner er det beste våpenet vi har mot en udemokratisk styreform, sier Zandile Dlamini (31) fra eSwatini.

- Ungdom er avgjørende for fabevegelsens fremtid

- Ungdom må stå sammen mot midlertidige kontrakter, maktmisbruk og utnyttelse i arbeidslivet. Vi har et felles ansvar for at fagbevegelsen ikke dør ut med dagens generasjon, sier ungdomstillitsvalgte fra Ghana og Eswatini.

Internasjonalt


Denne uken besøkte ungdomstillitsvalgte fra Ghana og Eswatini forbund i LOs ungdsomutvalg.

De var i Norge for å dele kunnskap og erfaringer om prosessen fra utdanning til arbeid, med fokus på utdanning, rekruttering, organisering og opplæring av ungdom og studenter til fagbevegelsen.

- Vi kommer fra helt forskjellige land med veldig ulike utgangspunkt for å drive demokratisk arbeid under fredelige forhold, men deler likevel mye. Det vi ser er at ungdommer over hele verden trenger mer kunnskap om hvorfor det er viktig å organisere seg for å bidra til positiv endring, sier Zandile Dlamini (31).

Hun er elektrisk ingeniør og sitter i ungdomsutvalget til Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA), landsorganisasjonen for alle fagforeningene i eSwatini (Swaziland).

PÅ BESØK I NORGE: Zandile Dlamini og Mangaliso Matsebula fra TUCOSWA.

Frykt for å bli arbeidsledig

-Uansett hvor man bor i verden er det viktig å bli med i en fagforening som gir unge arbeidstakere en mulighet til å stå samlet om kravene sine. I Norge er kanskje utfordringen at mange unge tar rettighetene for gitt, og har glemt hvorfor vi trenger fagbevegelsen. I Eswatini er organiserer ikke folk seg av frykt for å miste jobben eller for å bli angrepet av myndighetene. I begge tilfeller fører det til at ungdom er uorganisert og står svekket som gruppe, sier Dlamini.

Ungdomsutvalget hun representerer ble dannet i 2017, og er et nytt tilskudd til landsorganisasjonen. Første gang de valgte ungdomsutvalg i 2018 var det kun menn.  I fjor var det over 70 % kvinner i utvalget.  

Det har gitt ny motivasjon til å fortsette fagforeningsarbeidet, på tross av at hjemlandet er i en dyp politisk krise med en konge som fengsler opposisjonspolitikere og forbyr demokrati.

SAMARBEID:  Mangaliso Matsebula, Abena Afryie Domefh, Lars Måseide , Zandile Dlamini og Denys Atuwo.

Jobber mot kongen 

Eswatini er et av de siste eneveldige kongedømmer i verden, der kongen i praksis har all makt. 

Det gjør det utfordrende å drive målrettet fagforeningsarbeid. Etter press fra LO og ILO ble fagbevegelsen tatt av landets terrorliste i 2015.  Med dette er fagbevegeslen en av få organisasjoner som kan operere fritt. Samtidig er politisk aktivitet forbudt og satt under terrorlovgivningen. 

-Vi blir stadig hindret i utføre fredelige protester, selv når vi varsler på forhånd og gjør alt etter boka. Men en større utfordring er hvordan selve strukturen med eneveldet og kongen på toppen gjennomsyrer samfunnet, diskriminerer befolkningen og frarøver folk frihet, sier Dlamini.

Det siste året har landet vært preget av uro og voldelige protester. Demonstrantene har krevd å få velge sine ledere, og få en slutt på systemet der kongen har all makt og peker ut sine utvalgte.

Tror på sterke organisasjoner 

I dag lever 70 % av befolkningen i Eswatini under fattigdomsgrensen. 1//5 lever i ekstrem fattigdom. Det gjør det vanskelig å samles til ubetalt arbeid i fagforeningene. 

- Å bygge sterke organisasjoner bestående av unge mennesker er det beste våpenet vi har mot kongens udemokratiske styreform og uroen i landet. Klarer vi å samle arbeiderne på tvers av forbund og yrkestilhørighet, er det tydelig at folket teller flest. Men mye av utfordringen er at folk står uten arbeid, og dermed heller ikke er fagorganisert, sier Dlamini.

Hun tror ungdom ofte ikke er klar over gjennomslagene man kan få når man er organisert.

Samtidig mener hun det er viktig å fortsette kampen også når man ikke får gjennomslagskraft.

- Protester i gatene gir folk en fellesskapsfølelse og tilhørighet Men de viktigste og vanskeligste kampene foregår ofte i kjedelige forhandlinger som trekker ut i tid. Da er det viktig å ha en organisasjon som står styrket og samlet, sier hun.

ENGASJERT: Abena Afriyie Domfeh har vært med i fagbevegelsen i Ghana siden 2014.

Unge ledere i Ghana

Ungdomsrådgiver Abena Afriyie Domfeh (37) i Ghana Trade Union Congress sier utfordringen med å få ungdom til å se viktigheten av å være fagorganisert er noe hun kjenner igjen fra Ghana.

- Det er først når man ikke har en fagbevgelse at man ser hvorfor man trenger det. Og da er det ofte for sent. En fagbevegelse tar flere tiår å bygge opp, men rives ned fort om man mister medlemmene og fundamentet. Dessuten er det ikke bare medlemstallet som betyr noe, men at medlemmene forstår hvorfor de er medlem og eier det sier Domfeh.

Hun ble engasjert i fagbevegelsen i 2014. I dag jobber hun som ungdomsrådgiver og reiser rundt for å rekruttere ungdom, holder foredrag og arrangerer konferanser.

- Da jeg kom inn i fagbevelsen var den preget av at den var styrt av den eldre generasjonen. De siste ti årene har vi sett at stadig flere unge ghanesere tar eierskap til posisjoner. Det gjør at vi får en nødvendig transformasjon innenfra, som også gjør det enklere å rekruttere andre unge. Når de ser folk de kan kjenne seg igjen i, skjønner de at det er noe for dem, sier hun.

 

UNGE LEDERE: Denys Atuwo sier fagbevegelsen i Ghana satser på unge ledere.

Flest unge i uformell sektor

Trade Union Congress of Ghana har fokusert mye på integrering av yrkesfag og universitetsstudenter.

- Vi har hatt en utfordring med at mange unge jobber i uformell sektor, og at de derfor heller ikke er fagorganisert. Derfor har vi fokusert på at overgangen fra utdannelse til arbeidsliv skal være en mer glidende overgang, slik at folk faktisk får brukt  utdannelsen sin, sier Domfeh.

En av måtene de gjør det på er å jobbe aktivt med tilrettelegging av yrksefaglinjene mens studentene er under utdannelse for at det skal bli relevant og tilpasset for arbeidslivet som venter etterpå.

Det har ført til et «fagforeningsparadoks» forteller Domfeh.

-Enkelte av de unge har fått så gode arbeidsvilkår at de ikke lenger ser behovet for å være organisert, men paradokset er jo at det er fagforeningene som har kjempet frem disse rettighetene, og at muligheten for å kjempe for et fortsatt godt arbeidsliv forsvinner når de melder seg ut, sier hun.

Drivkraft for demokrati

Zandile Dlamini sier kampen for å rekruttere unge er utfordrende med dagens arbeidsledighet, men at kampen fortsetter. Ved neste kongress håper hun at ungdomsutvalgene går fra talerett til stemmerett, slik ungdomsutvalget i landsorganisasjonen i Ghana har innført.

- Den unge generasjonen er selve drivkraften for å drive et land fremover i demokratisk retning. Derfor bør vi også ha påvirkningsmulighet med stemmerett. Uten oss dør fagbevegelsens arbeid ut med den eldre generasjon. Og det vil vi ikke, avslutter hun.