- Arbeidstakerrettigheter utfordres fra alle hold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs nestleder talte til FN: - Arbeideres rettigheter utfordres fra alle hold

- Korrupsjon er en trussel mot samfunn bygget på tillit. Vi lever i en tid der arbeidstakerrettigheter utfordres fra alle hold. Derfor trenger vi mer enn noen gang sosial dialog mellom alle parter og stødig styring, sier LOs nestleder i FN.

Internasjonalt

- Trepartssamarbeid og sosial dialog er selve medisinen mot samfunn og demokratier i forfall, sier LOs nestleder Steinar Krogstad på ILO-konferansen i Genève i Sveits.

Gjennom to uker er 5000 representanter samlet fra 187 land til en konferanse der arbeidslivets agenda står på dagsorden hos International Labour Organisation.

FN-organisasjonen består av representanter fra myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere og er FNs eneste trepartsorganisasjon.

Truer vår nordiske modell

Krogstad holdt to innlegg for Norge på vegne av arbeidstakere under konferansen.

I den såkalte plenumsdebatten, der representanter fra 187-land ble samlet i FN-byggets hovedrom, brukte LOs nestleder anledningen til å sette betydningen av sosial dialog og trepartssamarbeid på dagsorden.

- Samfunn bygget på tillit, maktfordeling mellom parter og stødig styring er viktig for å bygge robuste samfunn uten korrupsjon og kriminalitet, sa Krogstad.

Den nye dokumentaren «The Black Swan» viser hvordan vår nordiske modell utfordres fra innsiden, sa Krogstad.

- Dokumenaren sender sjokkbølger gjennom Norden, og viser hvordan ulike entreprenører, advokater og aktører i næringslivet samarbeider med kriminelle gjenger for å unngå å betale skatt som kunne kommet velferdsstaten og innbyggerne til gode, sa han.

- Trepartssamarbeid har vært nøkkelen til suksess

Deretter trakk han frem fagbevegelsens rolle i forebygging av kriminalitet og korrupsjon.

- Samarbeid mellom partene i arbeidslivet har vært selve nøkkelen til suksess i de nordiske landene. Transparente og tillitsfulle prosesser har gitt oss stabile samfunn med velferd til alle innbyggere. Kriminalitet og korrupsjon ødelegger fundamentet samfunnet vårt er bygget på, og derfor må vi for å fortsette å styrke den nordiske modellen, sa Krogstad.

  • Se hele talen neders i saken.

"Care Economy" på dagsorden

Under årets ILO-konferanse står «Care Work» og «The Care Economy» på dagsorden. Det er et vidt tema som omfatter økonomien og rettighetene til alle som mottar eller gir omsorg, ifølge FN.

Temaet har de siste årene blitt tematisert og aktualisert i stadig større grad, fordi «omsorgsøkonomien» innbærer mange aspekter som likestilling og arbeidstakerrettighetene til arbeidere i uformell sektor, slik som for eksempel hushjelper, som i mange land i verden har vært en nærmest rettighetsløs gruppe uten tilstrekkelig sosial beskyttelse.

Internasjonalt samarbeid og press fra fagbevegelsen har de siste årene ført til at spesielt hushjelper har fått på plass bedre rettigheter gjennom økt organisering, flere fagforeninger og bedre lovverk. Likevel er det fortsatt en lang vei å gå. 

Sosial beskyttelse og likestilling 

- Det er behov for en ny og transformerende agenda på dette feltet. Derfor er det viktig at FN har satt dette på dagsorden. Ubetalt omsorgsarbeid må bli anerkjent som jobb, reduseres i omfang og omfordeles. Derfor trenger vi finansielle investeringer i denne sektoren og langt bedre rettighetsvern. Det er viktig for sosial beskyttelse, bedre likestilling og for å anerkjenne feltet i sin helhet, sa Krogstad.

Han viste til at under halvparten av FN-landene måler fremgang på likestilling i dag.

Viste sin solidaritet til Palestina

Under en debatt om situasjonen i Palestina viste LO solidaritet med det palestinske folk.

Krogstad understrekte at krigen har gått hardt utover sivile og ba om umiddelbar våpenhvile og at Israel ansvarliggjøres.

- Jeg ber alle ILO-medlemmer om å fordømme Israels angrep og okkupasjon, og holde Israel ansvarlig etter internasjonale lover for gjentatte brudd på folkeretten. Det palestinske folk må få si frihet, sa Krogstad.

  • Se Krogstads tale om Palestina her.
  • Se Krogstads tale om arbeidstakerrettigheter og "care economy" her.

Les hele talen her:

Ladies and gentlemen,

The Director General’s report has a somber start. He reminds us that trust in governance is waning, and that many feel the system is rigged against them.

We welcome this discussion on how to renew the social contract. However, I believe we already have the answer: the implementationof the Decent Work Agenda.

In 2015, during the UN General Assembly, the four pillars of the ILO Decent Work Agenda became integral elements of the 2030 Agenda. We should continue emphasizing the Decent Work Agenda as our solution to deliver on the SDGs.

The Centenary Declaration highlights the need for a transformativeagenda for gender equality and investment in people through jobs, skills, and social protection. It recognizes the relevance of the careeconomy. Unpaid care work has to be recognized, reduced, and redistributed. To achieve this, we need financial investment in caresystems and care infrastructure. To achieve gender equality, we alsoneed data. Currently, fewer than half of UN member states can measure progress on gender equality.

We cannot achieve what we cannot measure. Better data willrevolutionize decision-making. Estimates show that stronger data systems will unlock a powerful data dividend, with a $32 return for every $1 invested. However, data systems lack investment, and critical information is missing.

In his report, the Director General asks whether universal social protection might be our best hope for inspiring global solidarity and putting the Sustainable Development Goals back on track, fosteringa more equitable and sustainable world. I agree.

As a workers’ delegate from Norway, I have witnessed the remarkable development of the Norwegian welfare state throughoutmy life. The vision of a community that provided social security from ‘cradle to grave’ was largely realized between 1945 and 1970, even before Norway became a wealthy nation. It was a matter of will and planning.

However, despite these advances, a recent documentary called "The Black Swan" is currently shocking the Nordic countries. The documentary reveals a stark, unsettling reality where entrepreneurs, lawyers, and business people deliberately cheat the tax authorities, collaborate with criminal gangs, and siphon millions at the state’s expense.

Cynical and organized crime undermines the very foundation of our society. We need to rebuild trust by implementing rigorous checksand balances and taking decisive action against crime andcorruption. We must recommit to: transparency, accountability, and a genuine dedication to the welfare of all citizens.

In Norway the Trade Unions have advocated for several measures to address these challenges:

To combat work-related crime, there has been established robust collaborations between various agencies: the Labour Inspection Authority, the Labour and Welfare Administration, the police, and the Tax Administration. This cross-agency collaboration ensuresthat efforts are more effective and targeted.

Additionally, the new Transparency Act requires companies to ensure human rights and decent working conditions are respected in their operations and supply chains. Companies must carry out due diligence activities and respond to information requests about theirimpacts on human rights and working conditions.

Sustainable public procurement is key. Oslo has since 2013 hadsocial contract clauses in its procurements of goods. In 2023 due diligence requirements were included in all tenders, both goods and services, where there is a high risk of violations of human rights and labour rights, and/or where there is a risk for corruption and/or negative impact on the environment.

Europol states that 60 percent of criminal networks in Europe usecorruption as an active tool. This is highly detrimental to societyand must be fought. The best way of doing this is by revitalisingtripartism and applying the principles of good governance and encourage sustainable investments. This will build trust and helprenewing the social contract.