8. mars

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-leder Peggy Hessen Følsvik
ØKONOMISK FRIHET: LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at økonomisk frihet handler om å ha en jobb å gå til, en lønn å leve av og å kunne ta frie og selvstendige valg.

– Like muligheter er en av grunnpilarene i vårt demokrati

8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen. Ifølge LO-leder Peggy Hessen Følsvik er det ingenting som påvirker likestillingen mellom kjønnene mer enn kvinners økonomiske frihet.

Et likestilt arbeidsliv

LO-lederen mener at økonomisk frihet handler om å ha en jobb å gå til, en lønn å leve av og å kunne ta frie og selvstendige valg.

– Fast jobb er en viktig vei til økonomisk trygghet. Full jobb gir en lønn å leve av. Retten til hele, faste stillinger er likestillingskamp. Nå går vi straks inn i et viktig lønnsoppgjør. Lavtlønte er de som sliter mest i dagens situasjon, med høy prisvekst. I denne gruppa finner vi flest kvinner, sier hun. 

En velferdsstat som stiller opp

LOs viktigste likestillingskamp er å sikre at alle som vil og kan jobbe, skal få muligheten til å jobbe, sier Hessen Følsvik.

– Ingen skal være avhengig av relasjoner til andre mennesker for å få mat på bordet, ta vare på barna sine eller for å ha et sted å bo. Og for de av oss som av ulike grunner ikke har tilgang på arbeid, skal vi ha en velferdsstat som stiller opp når det trengs.

Ifølge LO-lederen handler jobb om mer enn en lønn å leve av. 

– Å ha en jobb å gå til er viktig for å delta i fellesskapet og være til stede der makt utøves. Lik mulighet til å delta er en av grunnpilarene i vårt demokrati. Alle skal ha friheten til å bestemme over eget liv. 

Flere kvinner enn menn som blir syke

Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, men vi er ikke i mål, ifølge Hessen Følsvik.

– Helse er et eksempel på at kvinnekampen ikke er over.

Hun viser til tall fra SSB som viser at kvinners helse er blitt litt dårligere på 20 år.

– Det er fortsatt flere kvinner enn menn som blir syke, og det er flere kvinner enn menn som må tre ut av arbeidslivet på grunn av sykdom. Kvinnehelseutvalget foreslår nå 75 tiltak for å heve kvinnehelsens status og styrke kjønnsperspektiver i helse. Det trengs, sier hun. 

– Handler om å sikre kvinners muligheter

Det er fortsatt kvinner som jobber mest deltid og det er fortsatt kvinner som eier minst. Det er fortsatt flest kvinner som er pensjonstapere og det er fortsatt færre kvinner i ledende posisjoner.

– Vi lever i 2023. Selvsagt skal kvinner ha likeverdige muligheter for deltakelse og påvirkning der makt utøves. Vi må derfor ikke være redde for å bruke sterke virkemidler for å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet. Det handler om å sikre kvinners mulighet til å kunne forsørge seg selv og ha makt over eget liv, avslutter LO-lederen.