Om kun få år vil Norge få et kraftunderskudd

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid på Svalbard. Foto.
- Det er det som imponerer meg aller mest når jeg er ute og reiser, er å se lokale bedrifter som er innovative og produktive eksportbedrifter som skaper verdier i lokalsamfunnene sine, sier Peggy Hessen Følsvik. Her med NHO-direktør Ole Erik Almlid på Svalbard ved en tidligere anledning.

Om kun få år vil Norge få et kraftunderskudd

Et nytt digitalt kraftkart fra LO og NHO viser at Norge om tre år bruker mer kraft enn vi produserer. – Det haster å få mer ren energi for å trygge arbeidsplasser og dermed også livskraftige lokalsamfunn i distriktene våre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Energi

LO og NHO har brukt offisielle data fra Statnett, SSB og NVE for å gi en oversikt over kraftbalansen frem til 2035.

Hvor mye kraft trengs, og hvor mye ny kraft kommer? Hvor mye må vi produsere hvis vi skal beholde den industrien vi har i dag? Dette er samlet i et kart som viser tydelig hvor vi er på vei hvis vi ikke gjør noe: Her kan du se om din region får kraftunderskudd.

Stort behov for kraft

– Kraftkartet viser at Norge står overfor et prekært og omfattende kraftbehov som følge av klimaomstilling og industrisatsinger. Kraftetterspørselen er stor i alle næringer, både i eksisterende og nye, og aller høyest i industrien. Mange bedrifter opplever å få avslag på nettilknytning på grunn av manglende kapasitet i nettet, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

– Mer fornybar energi er svært viktig for å trygge arbeidsplasser og dermed også livskraftige lokalsamfunn i distriktene våre.  Det er det som imponerer meg aller mest når jeg er ute og reiser, som for eksempel Senja nylig, er å se lokale bedrifter som er innovative og produktive eksportbedrifter som skaper verdier i lokalsamfunnene sine, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hvorfor har NHO og LO laget et kraftkart?

Formålet med kraftkartet er blant annet å formidle kunnskap og innsikt, øke forståelsen om kraftsystemet og årsakene til den økte kraftetterspørselen.

Å bruke olje, bensin, diesel og gass har ført til store klimautslipp som verden nå sliter med. Noen mener det truer hele vår eksistens om vi fortsetter som vi har gjort.

Ny kraft vil ta tid

Det er stor enighet om å kutte de forurensende utslippene og skaffe mer av energien vi trenger fra utslippsfri elektrisk kraft. Men det er bokstavelig talt ikke bare å skru på en bryter. Det vil ta tid.

Uten nok elektrisk kraft vil ikke eksisterende industri kunne kutte CO2-utslipp fra sin produksjon. Det kan gjøre at vi mister lokale jobber over hele landet som er viktig for at vi skal få livskraftige lokalsamfunn. For å være konkurransedyktige må norske hjørnesteinsbedrifter tilby produkter basert på grønn kraft, fremfor fossil, i årene som kommer.

– Vi trenger også mer kraft for å sikre at vi har strømpriser vi kan leve med, er LO-lederen og NHO-sjefen enige om.

Her kan du analysere alle dataene i kraftkartet i detalj.

Kontakt