Kraftløftet - analysedashboard

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kraftløftet - analysedashboard

Her kan du analysere de regonale tallene i Kraftløftet i detalj. Det anbefales å bruke datamaskin eller nettbrett på denne siden. Du kan bruke pilikonet nederst til høyre på figuren under for å åpne rapporten i fullskjermmodus.

Energi

Power BI tips

Du kan bruke filtrene på venstre side for å velge tidsperiode, produksjonstyper for ny produksjon eller forbrukstyper for nytt forbruk. Du får da se eksisterende produksjon og forbruk og fremtidig utvikling frem til året du har valgt, og med den produksjonen og forbruket du har inkludert.

Nederst på venstre side finner du knapper for å se på dagens balanse med bare eksisterende forbruk og produksjon, eller alle forespørsler for å se alle tilknytningssaker hos Statnett uavhenggi av status. 

Du kan trykke knappen begrepsforklaring for å få forklaring på beregningen og lenker til eksterne kilder. Hvis du velger et fylke i kartet eller i tabellen kan du bruke knappen "Fylke" nederst til høyre for å se detaljer for fylket. Da får du se produksjon, kraftbalanse og forbruk for dette fylket. 

Du kan åpne rapporten i fullskjermmodus ved å velge knappen som er nederst til høyre. 

Hvordan har vi laget kartet

Vi har laget kartet ved å kombinere offentlig tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. 

SSB publiserer data for nettoforbruk for elektrisk kraft per kommune. Dette har vi summert opp til hver enkelt kommune. I tillegg til nettoforbruket vil det være nettap i strømnettet. For å beregne dette har vi benyttet SSBs tall for elektrisitetsbalansen og fordelt nettapet likt for alle fylker. Dette blir ikke helt nøyaktige, men presise tall for nettap per fylke finnes ikke. 

NVE har data for kraftproduksjon for både vannkraft, vindkraft, solkraft og termisk kraft. Her har vi benyttet årlig normalproduksjon. Den faktiske produksjonen vil avhenge av f.eks. nedbør og vind i løpet av året. 

Nettselskapene er plikte til å tilby nett til de som vil forbruke eller produsere strøm. Dette er regulert i tilknytningsplikten i energiloven. Når det ønskes strøm over gitte grenser er det Statnett involvert. Vi har inkludert tilknytningssaker fra Statnett som er reserverte, det vil si at løsningen for hvordan tilknytningen skal gjøres og nødvendige nettprosjekter har startet opp og kunden har fått en oppstartsdato, og gitt at kunden/prosjektet er tilstrekkelig moden. Vi knyttet en tilknytningssak til et fylke basert på hvor Statnetts stasjon befinner seg. 

Når det gis reservasjoner er denne med en maksimal effekt strøm, målt i megawatt. Basert på anslag fra Thema Consulting og dialog med aktører i de ulike bransjene har vi regnet om effekten til et forventet årlig forbruk i antall terawattimer. 

Basert på dette har vi sett på eksisterende forbruk og produksjon og lagt til nytt forbruk og produksjon for å anslå hvordan kraftbalansen utvikler seg i hvert fylke fremover. Fylkene viser med rød eller grønn farge avhengig av om de forbruket er høyere enn produksjonen eller ikke.