– Vi trenger en boligpolitikk for vanlig arbeidsfolk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En mann og en dame stirrer på noen boligblokker.
Foto: AdobeStock VIKTIG: LO mener at boligpolitikken igjen må bli en sentral del av vår velferds- og fordelingspolitikk. Foto: AdobeStock

– Vi trenger en boligpolitikk for vanlige arbeidsfolk

Andelen leietakere har økt de siste årene fordi færre har råd til å kjøpe bolig, og nå leier 20 prosent av den norske befolkningen boligen de bor i. Den økonomiske ulikheten øker mellom dem som eier sin egen bolig og de som leier.

Boligpolitikk

Lovverket som skal hegne om både leietakernes og utleiernes rettigheter, er utdatert og kime til konflikt. LO og Forbrukerrådet mener at et flere tiår gammelt lovverk må oppdateres i henhold til dagens virkelighet.

Bør ha et leiemarked som fungerer bedre 

Onsdag holdt LO, i samarbeid med Forbrukerrådet og Handel og Kontor, møte om leiesektoren i boligmarkedet. LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt åpningstalen, og i den påpekte hun viktigheten av å ta tak i ulikheten som har utviklet seg i boligmarkedet. 

– Det er få utleieboliger eid av kommunene i Norge. Markedet er dominert av private aktører. Utleieleiligheter er blitt investeringsobjekter med stor avkastning, og enkelte eiendomsbaroner har blitt søkkrike på å eie utleiemaskiner.

Hun peker på de økende boligprisene som grunnen til at flere leier.

– Selv om idealet og det beste for flest mulig er å eie sin egen bolig, så bør vi også i Norge har et leiemarked som fungerer bedre enn det gjør i dag.

Se video fra møtet her

Les hele innledningen fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik her

– Viktig at vi tar tak i ulikhetene

Prisene er for tiden høye og mange av utleieboligene er dårlige. De som er avhengig av å leie bolig over tid står svakt. Og for mange innebærer det uforholdsmessig høye boutgifter, ofte dårlig standard og hyppige flyttinger, sier hun.

– Å motvirke ulikhet har vært LOs viktigste jobb siden 1899. Da er det viktig at vi også tar tak i den ulikheten som har utviklet seg i boligmarkedet.  LO skal i dag og fremover bidra til å fylle tomrom i den boligpolitiske debatten og løfte aktuelle problemstillinger og konsekvenser av de siste tiårenes boligpolitikk. 

Vi trenger en boligpolitikk for vanlige arbeidsfolk og sårbare grupper i samfunnet. Boligpolitikken må igjen bli en sentral del av vår velferds- og fordelingspolitikk, sier Hessen Følsvik. 

Kontakt