Din nye digitale ressurs i arbeidsmiljøarbeidet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Voksen mann som bærer to små barn på hver sin arm. Foto.
Arbeidsmiljøportalen kan brukes av alle typer virksomheter, men for noen bransjer som f.eks. barnehage, er det også utviklet skreddersydde faktasider og verktøy.

Din nye digitale ressurs i arbeidsmiljøarbeidet

Arbeidsmiljø handler om arbeid, men også om så mye mer.

Arbeid til alle

Enkle grep kan gjøre stor forskjell. På arbeidsmiljøportalen finner du digitale ressurser, kunnskap og verktøy skreddersydd for din bransje.

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Arbeidsmiljøet handler om arbeidet og er:

  • knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet.

Arbeidsmiljøportalen er din digitale ressurs

Arbeidsmiljøportalen er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, NAV og Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet.

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Nettsiden kan brukes av alle typer virksomheter, men for enkelte bransjer er det også utviklet skreddersydde faktasider og verktøy. Disse bransjene er: bygg, anlegg, barnehage, sykehjem, sykehus, næringsmiddelindustrien, rutebuss- og persontrafikk og petroleumsvirksomhet.