LO-sekretær oppfordrer til å stemme i kirkevalget

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrettfoto av Are Tomasgard.
Foto: Trond Isaksen/LO Are Tomasgard oppfordrer til å stemme, også ved kirkevalget.

LO-sekretær oppfordrer til å stemme i kirkevalget

- Den norske kirke har de siste årene blitt en mer åpen og demokratisk folkekirke. Den utviklingen ønsker vi at skal fortsette, sier LO-sekretær Are Tomasgard og oppfordrer alle LO-medlemmer som også er kirkemedlemmer til å benytte seg av stemmeretten sin.

Valg 2023

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 10. og 11. september er det også kirkevalg. Da skal medlemmer til lokale menighetsråd og regionale bispedømmeråd/Kirkemøtet velges. 

- Kirken betyr mye for mange, også de som ikke går på gudstjeneste hver søndag. Derfor er det viktig at alle stemmer for kirken sin. Jeg ønsker meg en åpen og mangfoldig folkekirke, hvor vi tas imot akkurat som vi er, sier Are Tomasgard. 

Valget i kirken gir føringer for utviklingen av folkekirken de neste årene, og har mye å si for arbeidslivspolitikken, hvem som blir ansatt som biskoper, for frivilligheten og satsinger i lokalkirken. Kirkevalget er et valg for hvem kirken skal være for. 

LO har mange medlemmer som er ansatte eller medlemmer i kirken, og derfor mener Tomasgard at dette valget også angår LO. 

– Den norske kirke er en viktig samfunnsaktør og har et stort samfunnsansvar, og da er det viktig at vi som er medlemmer også er engasjert i hvordan kirken skal være og hvem som skal lede arbeidet. Selv skal jeg stemme på «Åpen folkekirke», som etter mitt syn er garantisten for den brede, inkluderende folkekirken – en kirke som ikke har A- og B-medlemmer, sier Tomasgard. 

«Åpen folkekirke» har de siste to kirkevalgene fått flertall av stemmene, og dermed flertall i bispedømmeråd/Kirkemøtet. 

- Det har bidratt til en mer åpen og demokratisk folkekirke. Ikke minst er det vært viktig at alle par nå kan gifte seg i kirken, og det var viktig at Den norske kirke for to uker siden vedtok at det ikke lenger skal være mulig å forskjellsbehandle ansatte på bakgrunn av at en er gift med en av samme kjønn, sier Tomasgard.   

Om Den norske kirke og Kirkevalget 

Det er over 3,5 millioner medlemmer i Den norske kirke og 3 millioner har stemmerett ved kirkevalget. Den norske kirke er landets desidert største organisasjon, med kirkebygg og rundt 7000 ansatte over hele landet og et vidt spekter av oppgaver i samfunnet. 

Kirkevalget er i år historisk siden det for første gang er mulig å stemme digitalt direkte på www.kirkevalget.no. Dette er en pilot i samarbeid med valgdirektoratet. I tillegg er det mulig å stemme fysisk i direkte tilknytning til lokalet der kommunevalget skjer. Alle medlemmer av Den norske kirke som er født i 2008 eller tidligere har stemmerett. 

Kontakt