Tillitsvalgtspanel

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaTillitsvalgtspanel

Tillitsvalgte demonstrerer foran Stortinget
Foto: LO/Helge Heyerdahl

LOs tillitsvalgtspanel

Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012. Det består av drøyt 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, som får spørsmål om forhold på arbeidsplassen og aktuelle temaer. Undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo og finansieres av LO.

De fleste av de som er med i panelet er tillitsvalgte på arbeidsplasser. Det er i tillegg rundt 500 tillitsvalgte i foreninger eller forbund på regionalt eller nasjonalt nivå. Disse er rekruttert til panelet ved at Fafo har fått tilgang til e-postadresser fra forbundene.

Undersøkelsene gjennomføres på oppdrag fra LO, blant annet når det gjelder hvilke spørsmål som stilles, og i forbindelse med formidling av resultatene. Resultatene formidles gjennom faktaflak på fafo.no, korte artikler hos arbeidslivet.no, presentasjoner og en årlig rapport. Det er også resultater som brukes inn i andre pågående forskningsprosjekter ved Fafo.

Ta kontakt med Anne Mette Ødegård (amo@fafo.no) om du ønsker mer informasjon.

Om panelet:

De tillitsvalgte er delt inn i sektorer:

  • privat vareproduksjon (industri, bygg, anlegg og
    offshorevirksomhet)
  • privat tjenesteproduksjon (varehandel, samferdsel,
    transport, bank og finans, renhold og vakt)
    statlig sektor inkludert helseforetak
  • kommunal og fylkeskommunal sektor
  • fristilt offentlig virksomhet

Kontakt

Nyheter om tillitsvalgtspanelet