Dine rettigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Dine rettigheter i arbeidslivet

Hvor godt kjenner du arbeidslivets regler om lønn, pauser, overtidsbetaling, arbeidstid og fri når du har krav på det? Kjennskap til dine rettigheter gjør deg tryggere i jobben din!

Råd for en bedre arbeidshverdag

  • Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt
  • Sett deg inn i arbeidslivets spilleregler og hva du har krav på
  • Med deg inn i et LO-forbund! Da står du ikke alene hvis du trenger støtte

De aller fleste har det godt i det norske arbeidslivet. Men vi ser stadig unntak. Det finnes useriøse arbeidsgivere som er mer opptatt av å tjene penger, enn å gi deg det du har rett på. 

Vi ser at noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre. Hvis du er ung og fersk på arbeidsmarkedet eller ikke har fast jobb, kan kjennskap til arbeidslivets spilleregler, gjøre deg mindre utsatt. 

Du har krav på arbeidskontrakt

Alle som jobber skal ha skriftlig arbeidskontrakt, uansett hvor kort eller lang tid jobben varer. I kontrakten skal det stå hvor mye du skal jobbe, om lønn og om hva slags arbeid du skal utføre. 

Her kan du finne en standart arbeidskontrakt! 

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren din mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter dere har. Du er ikke hlt forsvarslø uten kontrakt, men sørg for å starte arbeidsforholdet ditt på en god måte ved å sørge for at papirene er i orden. 

Opplæring

Arbeidsgiveren din har plikt til å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt til å gjøre. Denne opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres, hvilke regler som gjelder for helse, miljø og sikkerhet og hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen. 

LOs sommerpatrulje får mange henvendelser om opplæring. Det er mange som forteller om arbeidsgivere som ikke vil gi lønn under opplæringstiden. Det er feil. Du har krav på lønn mens du læres opp! 

Her kan du lese om alle dine rettigheter i arbeidslivet! 

Hva er en tariffavtale? 

En tariffavtale er en landsomfattende avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon, som LO, og en arbeidsgiverorganisasjon, som for eksempel NHO. 

Hvis et fagforbund har tilstrekkelig antall medlemmer ie n bedrift, kan det kreve at tariffavtalen for den aktuelle bransjen gjøres gjeldende i bedriften. Avviser bedriften kravet, kan man gå til lovlig streik for å legge press på bedriften. Når bedriften har sluttet seg til tariffavtalen vil framtidige endringer i avtalen blir gjort gjeldene.