Endring i vilkår for innboforsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lykkelig familie ved frokostbordet

Endring i vilkår for innboforsikring

LO-medlemmer har innboforsikring fra LOfavør med i medlemsskapet. Fra 1. januar 2022 skjer det viktige endringer i vilkårene. Her får du mer informasjon.

LOfavør

Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

  • Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000
  • Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr. 500.000
  • Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000
  • Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000

- Bli medlem i et LO-forbund

Øvrige endringer:

  • Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2.000
  • Unntak for skader forårsaket av frost i forhold til punkt om "Annen skade"
  • Forsikringen dekker ikke skader under kr 2.000 (tidligere kr 1.000). Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader.
  • I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet).

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring

Det sendes ut e-post/sms eller digipost om endringene.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp

Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring

Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.

LO-medlemmer har innboforsikringen som en del av medlemsskapet.  Dette gjelder imidlertid  ikke dersom du har reservert deg, er elevmedlem eller er medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Lokmannforbundet.

Kontakt

LOfavør medlemsservice

Åpent hverdager kl. 08.30-15.30

Telefon: 416 06 600

E-post: post@lofavor.no