LOfavør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaLOfavør

Barnefamilie på vei til å sette seg inn i familiebilen som står parkert utenfor stort hvit hus.
Foto: LOfavør

LOfavør

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Med over 960 000 medlemmer har LOfavør fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i ett av LOs forbund. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Hva er LOfavør?

LOfavør eies 100 % av LO og forbundene. Gjennom 110 års arbeid har LO og forbundene vektlagt trygghet for gode lønns- og arbeidsvilkår og trygghet i privatlivet. Eksempler på dette kan være fra den spede begynnelsen i fagbevegelsen hvor "Begravelseskassene" var et viktig supplement til trygghet på jobben. Ferie og fritid har gjennom hele historien stått svært sentralt og i 1967 fikk vi innboforsikringen Kollektiv Hjem. Dette er bare noen av mange viktige vedtak som trygger medlemmets og deres familie ut over arbeidsplassen.

I 1997 drøftet LO-Kongressen hvordan en skulle sikre gode tilbud til medlemmene i et 24 timers perspektiv. Som en naturlig oppfølging av denne diskusjonen vedtok LO-Sekretariatet å samle alle private medlemsfordeler i et fordelsprogram, som fikk navnet LOfavør. Medlemmene hadde mange kollektive- og individuelle forsikringer og banktjenester gjennom LO og forbundenes eget konsern med navnet VÅR Bank og forsikring. LO og forbundene solgte konsernet til Sparebank 1 alliansen i 1999, men beholdt en eierandel på 10%.

For å sikre at medlemmer av et LO forbund beholdt sine gode ordninger, ble det inngått en avtale om at bank- og forsikringsordninger som eksisterte i LOfavør skulle forsette i SpareBank 1 alliansen. LOs Sekretariat har vedtatt to nye samarbeidsavtaler med SpareBank 1 alliansen siden salget av VÅR bank og forsikring.

Målsetting med LOfavør

LO og forbundenes målsetning med konseptet er å gi trygghet for den enkelte og at dette også skal gi medlemmene en merverdi i medlemskapet.

Kontakt

LOfavør kan kontaktes via medlemstelefonen på 416 06 600 eller e-post post@lofavor.no 

Målsetningen med LOfavør

LO og forbundenes målsetning med konseptet er å gi trygghet for den enkelte og at dette også skal gi medlemmene en merverdi i medlemskapet.

LOfavørs hjemmesider

Kontakt

LOfavør medlemsservice

Åpent hverdager kl. 08.30-15.30

Telefon: 416 06 600

Epost: post@lofavor.no

Nyheter LOfavør