LO øker mest blant studentene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Unge mennesker som går mot kamera. Foto.
Foto: LO/Geir Anders Rybakken Ørslien

LO øker mest blant studentene

Andelen studentmedlemmer som velger LOs forbund fortsetter å vokse. - Jeg tror stadig flere unge opplever oss som en viktig stemme, også i saker de er opptatt av, sier LOs studentrådgiver, Lars Måseide.

Norges største arbeidstakerorganisasjon opplevde solid vekst blant studenter, også i 2021. Tall fra LOs forbund viser at andelen studentmedlemmer økte med over fem prosent i fjor, som tilsvarer en netto tilvekst på 1 307 nye medlemmer.

- Jeg er veldig glad for at så mange unge melder seg inn i et LO-forbund. Det er viktig for at vi skal sikre fremtidens arbeidstakere det samme trygge arbeidslivet, også i fremtiden, sier Måseide.

Kjemper for økt studiestøtte, bedre boligpolitikk for unge og et styrket helsetilbud

LO jobber for å styrke studenters posisjon og rettigheter på en rekke områder, som økt studiestøtte, en mer rettferdig boligpolitikk for unge boligkjøpere, at studenter skal inkluderes i dagpengeordningen og for å styrke studenters psykiske helsetilbud.

Måseide er ikke i tvil om at medlemsveksten styrker LOs posisjon i arbeidet for å styrke rettighetene for norske studenter:

- Jo flere studenter vi representerer, jo sterkere stiller vi ved forhandlingsbordet. Det gjelder både utfordringene de møter på eget studiested, på jobben og i samfunnet for øvrig, sier han.

Økt bevissthet blant studenter under pandemien

Da koronapandemien traff landet med full kraft i mars 2020, var mange studenter blant dem som ble hardt rammet. LO var sentral i kampen for å få på plass en rekke sårt tiltrengte støtteordninger for blant annet studenter, og opplevde også en massiv økning i andelen henvendelser fra fortvilte studentmedlemmer.

- Mange merket nok verdien av å være organisert da spørsmål knyttet til alt fra kompensasjonsordninger og permitteringsordninger til arbeidslivsbestemmelser meldte seg, sier Måseide.

Vokser mer enn konkurrentene

Både LO og LOs forbund jobber målrettet med å henvende seg til studenter og arbeidstakere med høyere utdanning, forteller studentrådgiveren.

- Det er ventet at halvparten av alle yrkesaktive vil ha høyere utdanning i 2040. Derfor er det viktig for oss at LO er et naturlig sted å organisere seg, også for dem med høyskole- og universitetsbakgrunn.

De tre siste årene har andelen studentmedlemmer i LOs forbund vokst med om lag 21 prosent.  Dette tilsvarer rundt 4 500 nye studentmedlemmer. Også i 2021 vokser LO mer enn både Akademikerne og Unio blant studenter. Akademikerne har de siste tre årene økt sin medlemsmasse med 4 prosent, mens Unio opplever en tilbakegang på -3 prosent. Dette tilsvarer 1 246 nye medlemmer i Akademikerne og 1194 færre medlemmer i Unio, enn i 2019.

- Det aller viktigste for fremtidens arbeidsliv er at flest mulig unge organiserer seg.  At stadig flere av dem velger et LO-forbund er selvfølgelig veldig gledelig og viktig for å sikre den norske arbeidslivsmodellen, også i fremtiden, avslutter Måseide.

Kontakt