LOs studentpolitikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Geir Anders Rybakken Ørslien

LOs studentpolitikk

LO er Norges største organisasjon for arbeidstakere, og er en viktig aktør for å sikre deg trygghet i studietiden og gode arbeidsvilkår på jobb. LO jobber hver dag med å styrke studentenes rettigheter og sørge for en bedre studenthverdag – enten på deltidsjobben eller på studiene. Her finner du våre viktigste studentsaker, som er vedtatt i LOs handlingsprogram 2022-2025 eller i det sentrale ungdomsutvalget.

LO mener:

  1. Studiefinansieringen må knyttes til grunnbeløpet i Folketrygden, økes til 2 G fordelt over 11 måneder. Fullstipendiering skal være et langsiktig mål for finansiering i utdanningene.
  2. Bygge minst 1500 studentboliger i året og arbeide for en offensiv, sosial boligbygging som sikrer at studentene kan leie rimelig i studietiden.
  3. Utvide studentenes tilgang til dagpenger dersom de blir arbeidsledige.
  4. Styrke den psykiske helsehjelpen for studenter og unge, både gjennom studentsamskipnadene og den offentlige helsetjenesten.
  5. Utdanning skal være et offentlig ansvar, gratis og tilgjengelig for alle. Vi ønsker ikke en økt privatisering innenfor utdanningssektoren.
  6. Arbeide for at utdanningsinstitusjonene har tettere samarbeid med arbeidslivet og gir mer praksis i studiene.
  7. Sikre en solid basisfinansiering av forsknings- og utdanningsinstitusjonene, og at det faglige innholdet, kvaliteten, omfanget av studietilbudet samsvarer med faglige vurderinger og samfunnets behov.
  8. At studenter får kunnskap om arbeidslivet og dets organisering, inkludert trepartssamarbeidet.
  9. En boligpolitikk for unge. Prisen for å etablere seg på boligmarkedet gjennom en selveid bolig er for høy, og en aktiv boligpolitikk er nødvendig for å sikre alle lik rett til tak over hodet og et trygt hjem.
  10. LO støtter FNs bærekraftmål og klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader, og å arbeide for å begrense temperaturstigningen til en og en halv grad. Dette skal også omfatte forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

Kontakt