LO Selvstendig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaLO Selvstendig

contrastwerkstatt/AdobeStock Selvstendig - men som medlem i et fagforbund står du ikke alene.

Velkommen til frilansere og selvstendig næringsdrivende!

LO Selvstendig er et samarbeid mellom LO-forbund som organiserer selvstendig næringsdrivende. Vi skal tilby økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler og nyttige verktøy for deg.

Selvstendig – men ikke alene

- Vi skal jobbe mer og bedre for å sikre tryggheten til en stor gruppe i arbeidslivet – de som jobber selvstendig, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup. 

Antallet selvstendige øker

Antallet selvstendig næringsdrivende øker i deler av arbeidslivet. Hvis framskrivningene stemmer, vil det bli mange fler i framtiden. En konsekvens kan være at en stor gruppe står utenfor det trygge, organiserte arbeidslivet. 

- LO har alltid talt arbeidernes sak, slår Julie Lødrup fast. - Det har vi gjort, og vil alltid gjøre, uavhengig om det er snakk om faste ansatte, vikarer, innleide, frilansere eller selvstendig næringsdrivere. 

- Med LO Selvstendig vil vi kunne ta bedre vare på selvstendige frilansere – alle de som av ulike grunner ikke er i fast jobb. Vi vet mange har de samme utfordringene, blant annet manglende forutsigbarhet og manglende pensjonsrettigheter. 

330 000 selvstendig næringsdrivende 

Totalt finnes det over 330 000 selvstendig næringsdrivende i Norge. For rundt 200 000 er dette virket den eneste eller viktigste inntektskilden. Noen opplever at frilanstilværelsen byr på med frihet og fleksibilitet. Andre opplever utrygghet og ustabilitet. 

Uansett betyr det at man i større grad må sørge for sin egen trygghet. 

- Noen ønsker å ha friheten til å jobbe for forskjellige arbeidsgivere, enten de er journalister eller musikere – for eksempel. Andre ønsker det ikke, men blir tvunget til å være selvstendig næringsdrivende, sier Lødrup: 

- Begge gruppene er velkomne inn i LO. 

Selvstendig, men ikke alene

LO selvstendig er et tilbud til alle som – frivillig eller ufrivillig – tar ulike oppdrag som selvstendig næringsdrivende. Lødrup legger ikke skjul på at initiativet forplikter, både for LO og for LOs forbund: 

- Vi må finne gode svar på utfordringer som møter selvstendige. Og vi må organisere bredere. Vi vet det er mange som søker til fagbevegelsen for trygghet og forutsigbarhet. Da er det vår oppgave å hjelpe dem, sier  Lødrup. 

Hva er LO Selvstendig?

LO Selvstendig er et samarbeidsorgan i regi av LO, med deltakelse fra LO-forbund som organiserer selvstendig næringsdrivende. LO Selvstendig er et tilbud som gir deg økt trygghet gjennom våre medlemsfordeler og nyttige verktøy for din bedrift. 

LO skal være et kompetanse- og samarbeidsorgan som skal styrke tilbudet til medlemsgruppen. Det skal være et supplement til LO-forbundenes eksisterende tilbud, og bidra til at LO og forbundene oppfattes som synlige, relevante og tydelig som alternativ for selvstendige næringsdrivende. 

Vi skal tilby trygghet

Vi skal tilby økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler og nyttige verktøy for deg.

LO Selvstendig er et samarbeid mellom LO-forbund som organiserer selvstendig næringsdrivende.

Ta kontakt med ditt forbund for nærmere informasjon om dine medlemsfordeler.

Kontakt

Nyheter LO Selvstendig