LOs medlemmer vil ha sikre jobber og god eldreomsorg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs medlemmer vil ha sikre jobber og god eldreomsorg

Over 80 000 medlemmer sa sin mening da LO inviterte til debatt om hvilke saker som er de viktigste foran årets viktige kommune- og fylkestingsvalg.  Hele, faste stillinger og god eldreomsorg er de viktigste sakene.

Valg 2023

Helt siden 2005 har LO spurt medlemmene om hvilke saker de mener er viktigst foran stortingsvalgene.  I år har vi spurt om hva som er viktigst ved kommune- og fylkestingsvalget.

Eldreomsorg og unge

Hele 60% av LO-medlemmene peker på eldreomsorgen som den viktigste saken og mener at de ansatte i kommunene må få bedre tid til å yte god omsorg til de eldre.  Man ønsker ansatte i hele, faste stillinger og ber politikerne prioritere flere medarbeidere fremfor å bruke pengene på å leie inn fra vikar og bemanningsbyråer.

Mange er også opptatt av unge menneskers livssituasjon etter pandemien. LOs medlemmer vil at det skal gjøres mer for å forebygge sosiale problemer og skolevegring blant unge – samt gi de like muligheter til å delta på fritidsaktiviteter.  Medlemmene vil også ha flere læreplasser både i offentlige og private virksomheter.

Nei til privatisering

LO-medlemmene sier også et rungende nei til privatisering og anbudsutsetting.  Offentlige tjenester bør drives av kommunene for å sikre gode tjenester, større trygghet og mer  rettferdig fordeling.

LO-medlemmenes 10 på topp

  1. Eldres behov må stå i sentrum. Ansatte må få tid og muligheter til god eldreomsorg. (48786)
  2. Det må bli flere faste, hele stillinger i kommunen. (44277)
  3. Kommunene må ansette flere medarbeidere fremfor å leie inn folk fra vikar- og bemanningsbyråer. (38381)
  4. Det må jobbes bedre for å forebygge sosiale problemer, skolevegring og psykiske problemer blant unge. (31214)
  5. Helse- og omsorgstjenester må ikke settes ut på anbud. (31868)
  6. Alle som jobber i kommunen er viktige og fortjener lønnsvekst, ikke bare de gruppene det er størst konkurranse om.  (30629)
  7. Barn og unge må få mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.       (25466)
  8. Velferdstjenestene skal drives av kommunen – ikke settes ut til private, kommersielle virksomheter. (24557)
  9. Det må ansettes flere medarbeidere med riktig utdanning i helse, velferd og undervisning. (23223)
  10. Det må bli flere lærlingplasser, i både offentlige og private virksomheter. (18738)

Her kan du se oversikten fordelt på kommuner og fylker.

LOs medlemsdebatt ble gjennomført i perioden 1. januar – 1. mars 2023.  82 336 medlemmer deltok i debatten.