Landsorganisasjonen i Norge

Lønn og tariff

LOs viktigste oppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapingen i form av kjøpekraft og sosiale forbedringer, og å gi dette en god fordelingsprofil. Våre mål oppnås som resultat av høy organisasjonsgrad, landsomfattende tariffavtaler, ansvarlige inntektsoppgjør, helhetlig inntektspolitikk, klare målsettinger om inntektsutjamning og inntektspolitisk samarbeid.

Ved årets tariffoppgjør krever LO:

Å sikre medlemmenes kjøpekraft. For å fremme seriøsitet og likelønn og motvirke lavlønn:

  • heves overenskomstenes lønnssatser
  • fremmes det særskilte økonomiske krav for lavlønte som tradisjonelt får lite ut av eller ikke har lokale forhandlinger
  • prioriteres kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor

Høy sysselsetting og god inntektsutvikling er et resultat av en ansvarlig lønnspolitikk

Gerd Kristiansen LO-leder

Nyheter om tariff

Flere aktuelle saker

Kontakt

    • Avdelingsleder
    • Knut Bodding

    • 900 98 641