Hva vi gjør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva vi gjør

LO er en arbeidstakerorganisasjon. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere og vi påvirker politikerne.

Peggy Hessen Følsvik bak talerstol på rep.skap. Foto.

Forhandler med arbeidsgiverne

LO forhandler med arbeidsgiverne om forbedringer i tariffavtalene.  Det skjer hvert annet år. Men hvert år forhandles det for å sikre at LO-medlemmene får sikret sin kjøpekraft. LO forhandler med arbeidsgiverne i privat sektor, som NHO og Virke. I offentlig sektor er det LO Stat og LO Kommune som forhandler med sine motparter.
Hvordan forhandlingene gjennomføres kan variere fra år til år. Det er LOs representantskap som bestemmer de overordna retningslinjene for tariffoppgjørene. Det betyr at alle LO-forbundene er med på å bestemme LOs tariffkrav.

På mange arbeidsplasser føres det forhandlinger lokalt.  Da er det den lokale foreningen som forhandler med arbeidsgiver, på vegne av medlemmene. Resultatet av slike lokale forhandlinger kommer i tillegg til det sentrale tariffoppgjøret.

Ung mann i arbeidsklær sitter og smiler til kamera. Foto.

Samarbeider med arbeidsgiverne

Vi har en felles interesse med arbeidsgiverne i å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Derfor samarbeider vi nært med arbeidsgiverne for å utvikle bedriftene. Dette skjer gjennom partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon.

Stortinget i Norge. Foto.

Påvirker politikerne

LO er aktiv part i det såkalte trepartssamarbeidet. Det er et samarbeid mellom myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet. Samarbeidet gir organisasjonene innflytelse på poltikken – men forplikter også. Et eksempel er "Solidaritetsalternativet" på 90-tallet, hvor arbeidstakerorganisasjonene avstod fra store lønnstillegg – mot at myndighetene prioriterte kampen mot arbeidsløsheten.

LO er en selvstendig organisasjon og har et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet. Dette samarbeidet har dype historiske røtter, men er også et viktig verktøy i dag. LO og Arbeiderparti deler et felles verdigrunnlag. Arbeidsmiljølov, sykelønnsordning og mange viktige velferdsordninger vedtas av Stortinget. For LO er det viktig med politikere som ønsker et solidarisk samfunn og som har god kunnskap om viktige arbeidslivssaker.

LO har møter og deltar på konferanser og i samtaler med politikere fra alle partier. Vi jobber for å få gjennomslag for LO-medlemmenes saker.

Opprette tariffavtaler

Tariffavtalene er vårt viktigste verktøy. En bedrift med tariffavtale må følge de spilleregler som gjelder. Det gjelder lønn, overtid, permisjoner og en rekke andre bestemmelser. Det gir også de ansatte rett til å velge tillitsvalgte og muligheter til å medvirke. Det er LO-forbundene som oppretter tariffavtaler.

Samarbeid på tvers

LO-forbundene samarbeider med å utvikle tilbud til studenter på universiteter og høyskoler gjennom LOs studentservice.

LO har en egen ungdomsvirksomhet med egne tiltak for å rekruttere og skolere ungdom. Et av tiltakene som gjennomføres er LOs sommerpatrulje. Under patruljen går unge tillitsvalgte ut på bedriftene for å hjelpe unge i sommerjobb.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende er velkommen som medlemmer. LO har egne tjenester for denne gruppen og også forbundene har egne tilbud.

Mange av LO-forbundene rekrutterer ingeniører. Gjennom LO Ingeniør utvikles kompetanse og nyttig informasjon og tilbud til ingeniører.