LOfavør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaLOfavør

Barnefamilie på vei til å sette seg inn i familiebilen som står parkert utenfor stort hvit hus.
Foto: LOfavør

LOfavør

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Med over én million medlemmer har LOfavør fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i ett av LOs forbund. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Hva er LOfavør?

LOfavør eies 100 prosent av LO og forbundene. Gjennom 110 års arbeid har LO og forbundene vektlagt trygghet for gode lønns- og arbeidsvilkår og trygghet i privatlivet. Eksempler på dette kan være fra den spede begynnelsen i fagbevegelsen hvor "begravelseskassene" var et viktig supplement til trygghet på jobben. Ferie og fritid har gjennom hele historien stått svært sentralt og i 1967 fikk vi innboforsikringen Kollektiv Hjem. Dette er bare noen av mange viktige vedtak som trygger medlemmets og deres familie ut over arbeidsplassen.

I 1997 drøftet LO-kongressen hvordan en skulle sikre gode tilbud til medlemmene i et 24 timers perspektiv. Som en naturlig oppfølging av denne diskusjonen vedtok LO-sekretariatet å samle alle private medlemsfordeler i et fordelsprogram, som fikk navnet LOfavør. Medlemmene hadde mange kollektive- og individuelle forsikringer og banktjenester gjennom LO og forbundenes eget konsern med navnet VÅR Bank og forsikring. LO og forbundene solgte konsernet til Sparebank1-alliansen i 1999, men beholdt en eierandel på 10 prosent.

For å sikre at medlemmer av et LO-forbund beholdt sine gode ordninger, ble det inngått en avtale om at bank- og forsikringsordninger som eksisterte i LOfavør skulle forsette i SpareBank1-alliansen. LOs sekretariat har vedtatt to nye samarbeidsavtaler med SpareBank1-alliansen siden salget av VÅR bank og forsikring.

Målsetting med LOfavør

LO og forbundenes målsetning med konseptet er å gi trygghet for den enkelte og at dette også skal gi medlemmene en merverdi i medlemskapet.

Målsetningen med LOfavør

LO og forbundenes målsetning med konseptet er å gi trygghet for den enkelte og at dette også skal gi medlemmene en merverdi i medlemskapet.

LOfavørs hjemmesider

Kontakt

LOfavør medlemsservice

Åpent hverdager kl. 08.30-15.30

Telefon: 416 06 600

E-post: post@lofavor.no

Nyheter LOfavør