LO-forbundene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-forbundene

Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 24 fagforbund er tilsluttet LO.

Logoen til Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Forbundet organiserer journalister, redaktører, disponenter, layout-tegnere og fotografer.. Hovedvekten av de 700 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia.

 • Journalister
 • Redaktører
 • Skribenter
Logoen til Creo - LOs kunstnerforbund

Creo

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

 • Dansere
 • Dirigenter
 • Inspisienter
 • Kritikere
 • Musikkterapeuter
 • Pedagoger
 • Produsenter
 • Scenografer
 • Sufflører
 • Teknikere
 • Utøvende musikere
Logoen til Dramatikerne

Dramatikerforbundet

Dramatikerforbundet organiserer forfattere innenfor teater, film, radio og TV.

 • Studenter
 • Dramaforfattere
Logoen til EL og IT-forbundet

EL og IT Forbundet

Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.

 • El. installasjon
 • Energiverk
 • IKT
Logoen til Fagforbundet

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund med over 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

 • Apotek
 • Arkitekter
 • Arkivar
 • Assistent helse/sosial
 • Barnehage
 • Barnevernspedagog
 • Barsel/barnepleie
 • Bibliotek
 • Bioingeniør
 • Brannforebygging
 • Brannredning
 • Bring Express
 • Bring Transport
 • Bring Wareh.
 • Byggdriftere
 • DNB
 • Dyrepleiere
 • Energiverk
 • Ergoterapeut
 • Ernæringsfagarb.
 • Frilansere
 • Frisør
 • Helsefagarbeider
 • Helsesekretær
 • Hjemmehjelp
 • Hudpleie
 • IKT
 • Ingeniører
 • Kirke og gravferd
 • Kollektivtrafikk
 • Konsulenter og sekretærer
 • Kultur
 • Ledere
 • Ledere i helse og sosial
 • Lærer helse- og oppvekstfag
 • NAV-ansatte
 • Nets AS
 • Park, idrett og bad
 • Personal og HR
 • Personlig assistanse
 • Planleggere
 • Portør
 • Posten
 • Prehospitale tjenester
 • Psykisk helse
 • Renholdere og vaskeriansatte
 • Renovasjon
 • Revisorer
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Skole og SFO
 • Sosionom
 • Sykepleiere
 • Tannhelse
 • Tolk
 • Trafikkbetjenter
 • Ungdoms- og videregående skole
 • Ungdomsarbeid
 • Vann og avløp
 • Vernepleier
 • Økonomer
Logoen til Fellesforbundet

Fellesforbundet

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor, med rundt 160 000 medlemmer. Vi vil gjerne ha med deg og andre på din arbeidsplass! Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss.

 • Arbeidsmarkedsbedrifter
 • Avisbud
 • Avløser
 • Billakkerere
 • Bilmekanikere
 • Bilteknikere
 • Buss-sjåfører
 • Byggeindustrien
 • Drosjesjåfører
 • Flyarbeidere
 • Flymekanikere
 • Gartnerarbeid
 • Godssjåfører
 • Grafisk personell
 • Grossistbedrifter
 • Havbruksnæringen
 • Havnearbeidere
 • Jordbruk
 • Lagerarbeidere
 • Leverandørindustrien
 • Miljø og gjenvinning
 • Murere
 • Naturforvaltning
 • Overnatting/servering
 • Papir- og treforedling
 • Planteskoler
 • Skogbruk
 • Skogplantebransjen
 • Snekkere
 • Spedisjon
 • Teknologiindustrien
 • Tekstil og konfeksjon
 • Transport av olje
 • Tømrere
 • Varig tilrettelagt arbeid
 • Verkstedind.
FO Fellesorganisasjonen logo

Fellesorganisasjonen (FO)

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter. Gjør som over 35 000 kollegaer, bli med i fellesskapet!

 • Barnevernspedagog
 • Sosionom
 • Velferdsviter
 • Vernepleier
Logo Forfatterforbundet

Forfatterforbundet

Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.

 • Forfatter
 • Fortfatter - aspirant
Logoen til Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge (HK)

Handel og Kontor i Norge (HK) organiserer i dag ansatte innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor:

 • Administrativt ansatte
 • Advokat
 • Avis og forlag
 • Dagligvare
 • Detaljhandel
 • Eiendomsforetak
 • Fagbevegelsen
 • Fagforbund
 • Finansielle tjenester
 • IKT
 • Interesseorganisasjoner
 • Kontoransatte
 • Kunnskapsbedrifter
 • Logistikk og lagervirksomhet
 • Media
 • Reiselivsbransjen

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (www.industrienergi.no)

Forbundet har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

 • Aluminium
 • Farmasøytisk
 • Fiskefor og mel
 • Ingeniører
 • Kjemisk
 • Mellomledere
 • Metall
 • Miljøbedrifter
 • Møbel
 • Olje- og gass
 • Optiker
 • Plastbedrifter
 • Produksjonsledere
 • Renserier
 • Sivilingeniører
 • Teamledere
 • Teknikere
 • Tekniske funksjonærer
 • Treindustri
 • Vaskerier

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (www.flt.no)

Forbundet har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

 • Aluminium
 • Farmasøytisk
 • Fiskefor og mel
 • Ingeniører
 • Kjemisk
 • Mellomledere
 • Metall
 • Miljøbedrifter
 • Møbel
 • Olje- og gass
 • Optiker
 • Plastbedrifter
 • Produksjonsledere
 • Renserier
 • Sivilingeniører
 • Teamledere
 • Teknikere
 • Tekniske funksjonærer
 • Treindustri
 • Vaskerier
Logoen til Kabinansattes forbund

Kabinansattes forbund

NKF er den største kabinforeningen i SAS Norge og er en del av LO Luftfart gjennom Kabinansattes Forbund.

 • Kabinansatte
Logoen til Norges offisers- og spesialistforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å fremme felles økonomiske, sosiale og faglige interesser.

 • Personell under utdanning
 • Spesialister
 • Befal
 • Offiserer
Logoen til Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund

Forbundet organiserer i hovedsak arbeidstakere innenfor forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid og ansatte i renholdsbransjen

 • Asfaltarbeid
 • Bergindustrien
 • Entreprenør anlegg
 • Forvaltning (offentlig)
 • Fritid og fornøyelse
 • Kystverket
 • Parkeringsselskaper
 • Renholdsbransjen
 • Skadesanering
 • Skianlegg
 • Spesialrenhold
 • Tunnel-, bom- og bro
 • Vaktmestere
 • Vaktselskaper
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold (offentlig)
 • Veivedlikehold
NFFs logo

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Forbundet organiserer ansatte på alle nivåer i etaten og er det største forbundet i kriminalomsorgen. Største medlemsgruppe er fengselsbetjenter.

 • Kriminalomsorgen utdanning
 • Kriminalomsorgen IT
 • Skogsforlegninger
 • Regionadministrasjon
 • Overgangsboliger
 • Elektronisk kontroll
 • Friomsorgskontorene
 • Fengslene
Logoen til Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund (NF) er et landsomfattende forbund, med formål å være arbeidstakerorganisasjonen for alle yrkesflygere i Norge.

Logoen til N.L.F.

Norsk Lokomotivførerforbund

Forbundet organiserer lokomotivførere, lokomotivførerstudenter, lokomotivledere og annet administrativt lokomotivpersonale.

Logoen til NMF

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening organiserer manuellterapeuter og manuellterapistudenter. Foreningen er også åpen for fysioterapeuter, fysioterapistudenter og annet autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet.

 • Fysioterapeuter
 • Fysioterapistudenter
 • Manuellterapeuter
 • Manuellterapistud.
Logoen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Forbundet organiserer alle ansatte innen bedriften, med unntak av funksjonærer.

 • Egg og fjærkre
 • Fisk- og foredling
 • Vinmonopolet
 • Bryggeriene
 • Meierier
 • Kjøttindustrien
 • Bakerier
Logoen til Sjømannsforbundet

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Forbundet organiserer utenriks- og cruiseflåten, ferjene, supplybåtene, fiskeriflåten og innenriksfarten.

 • Innenriksfarten
 • Fiskeriflåten
 • Servicefartøyer
 • Supplybåtene
 • Ferjene
 • Cruiseflåten
 • Utenriksflåten
Logoen til Sjøoffisersforbundet

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)

Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

 • Cruiseflåten
 • Ferjene
 • Fiskeriflåten
 • Innenriksfarten
 • Servicefartøyer
 • Supplybåtene
 • Utenriksflåten
Logoen til NTL

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter og lærlinger. Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling.

 • Vaktmestere
 • Saksbehandlere
 • Frivillig sektor
 • Universitet og høyskoler
 • Politiet
 • Forsvaret
 • Sentralforvaltningen
 • Teater og museer
 • Flyplass-ansatte
 • Undervisning
 • Forskere
 • Renholdsbransjen
 • Administrativt ansatte
 • NAV-ansatte
Logoen til NISO

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO) organiserer fotball, håndball, ishockeyspillere – samt individuelle utøvere.

 • Fotballspillere
 • Håndballspillere
 • Individuelle utøvere
 • Ishockeyspillere
Logoen til Skolenes landsforbund

Skolenes landsforbund (SL)

Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.

 • Trafikkskolelærere
 • Fagpersonell utdanning
 • Førskolelærere
 • Skoleledere
 • Lærere