Personvernerklæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas på LOs nettsider. Ved bruk av dette nettstedet samtykker du til denne erklæringen.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Landsoranisasjonen i Norge (LO)
Databehandlere: Novacare AS, Advaniaog LOfavør.

LO har som formål å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser.

LO er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av lo.no. Novacare og Visolit er databehandlere for LO.no , og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Leverandøren benytter underleverandører:

Det er kun LO og databehandlerene Novacare og Advania (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. Egne avtaler mellom LO og Novacare/Visolit regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker lo.no får du informasjonskapsler fra Google Analytics (LO), Plausibel, Facebook og Hotjar. Disse brukes for å spore bruk av innhold på lo.no. Nettstedet respekterer Do not track innstillinger i nettlesere. Nettstedet samler også inn informasjon til bruk i remarketing og "lignende målgrupper"-funksjonen i Google AdWords.

Dette muliggjør at Google i visse tilfeller kan vise annonser fra LO til deg basert på dine tidligere besøk til lo.no. Disse annonsene vil være generelle og basert på brede målgrupper, og vil kun vises i søkeannonser eller ved besøk til andre nettsteder i Google Displaynettverk. Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskaplser på Googles egne annonseinnstillinger.

Vi bruker Hotjar for å bedre forstå våre brukeres behov og for å optimalisere opplevelsen av www.lo.no. Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med å forstå brukerne våre bedre (for eksempel hvor mye tid de bruker på hvilke sider, hvilke linker de velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker osv.) Dette gjør at vi kan videreutvikle og opprettholde vår service basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Hotjar bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data om brukerens oppførsel og deres enheter (spesielt enhetens IP-adresse (kun lagret i anonymisert form), enhetsskjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land), og foretrukket språk som brukes til å vise vår nettside). Hotjar lagrer denne informasjonen som pseudonymisert brukerprofiler. Verken Hotjar, eller v,i vil bruke denne informasjonen til å identifisere enkelte brukere eller til å matche den med ytterligere data fra individuelle brukere. For ytterligere detaljer, se Hotjars retningslinjer for personvern ved å klikke på denne linken.

Du kan ekskludere Hotjar og all fremtidig tracking ved å følge denne linken https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out "

Søk

Nettstedet lagrer søkeord som brukes. Dette for å gi vår redaksjon en bedre indikasjon på hvilket innhold som er mest relevant og dermed spisse innholdet nærmere. Søkeordene knyttes ikke opp mot den enkelte bruker.

Vi bruker søkemotoren EpiFind på lo.no.

Webanalyse

LO samler inn nettstedsdata med bruk av Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler og mottar generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar nyheter på e-post. Disse opplysningene lagres i en egen database.  Vi bruker Oculos som leverandør av nyhetsbrev.

Den oppgitte e-postadressen vil kun bli benyttet til å sende deg informasjon knyttet til ditt/dine e-postabonnement hos LO. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevene eller trekke samtykket ditt ved å klikke på avmeldingslenke nederst i en e-post eller ta kontakt med oss på lo@lo.no.

LO lagrer hverken personopplysninger, klikkrespons eller annen informasjon om deg eller din adferd som vil bli benyttet til tilpasset budskap i annonsering eller kontakt i andre medier. 

LO utveksler aldri personopplysninger, klikkrespons eller annen informasjon om deg eller din adferd til tredjeparter eller andre partnere. 
LO vil kun lagre e-postadressen din inntil du ber om å bli meldt av nyhetsbrev eller trekker samtykket ditt.

Ved hver mailutsendelse får du anledning til å si opp abonnementet på nyhetsbrev. Velger du å si opp abonnementet fjernes din e-postadresse.

Remarketing

Nettsiden bruker Google AdWords og Facebook Remarketing Tags, og Facebook Custom Audiences Tags.

Google AdWords og Facebook remarketing brukes for å annonsere på tredjeparts nettsider til tidligere besøkende på våre sider. Dette kan være i form av en annonse på Googles søk, en side i Google Display Network, eller på Facebook.

Du har muligheten til å melde deg av Google remarketing her og Facebook remarketing her.

Skjema innsending

Ved innsending av informasjon i skjema lagres IP-adressen i inntil 1 måned av sikkerhetsmessige årsaker før den slettes. Kun databehandler har tilgang til å hente ut IP-adresser etter behov.

Medlemsinformasjon

Personer er medlemmer i et LO-forbund og forbundene er medlemmer i LO. Dersom du er medlem i et LO-forbund, er det det aktuelle forbundet som ivaretar medlemsinformasjonen. LOs nettsider er derfor ikke koblet opp mot noe medlemsregister, men mot et system som behandler innmeldingene, og hvor data lagres i tre måneder før de slettes.

Formålet for behandlingen er å formidle kontakt til riktig forbund via våre nettsider og sørge for at den innmeldte får riktig medlemskap i riktig forbund. Behandlingsaktiviteten forutsetter personopplysninger som den innmeldte fyller ut i skjemaer hvor noe informasjon vil variere basert på hvilket medlemskap som velges.

Innhentet generell informasjon i alle skjema er fornavn, etternavn, fødsels – eller- D-nummer, adresselinjer som: gatenavn, husnummer, postnummer, poststed og landkode. Kontaktinformasjon som mobilnummer og E-post adresse.

For arbeidstaker medlemskap innhentes følgende informasjon: arbeidstakers stilling/tittel, yrkeskode, navn på arbeidsgiver, arbeidsgivers organisasjonsnummer, arbeidssted, landkode, gatenavn, poststed, og postnummer.

For medlemskap selvstendige næringsdrivende innhentes følgende informasjon arbeidstakers stilling/tittel, yrkeskode, navn på bedrift, arbeidsgivers organisasjonsnummer, arbeidssteds navn, landkode, gatenavn, poststed, og postnummer.

For lærling medlemskap innhentes informasjon som navn på fagutdanning, forventet fullført læretid, navn på arbeidsgiver, arbeidstedets navn, organisasjonsnummer, landkode, gatenavn, gatenavn, poststed, og postnummer.

For studentmedlemsskap innhentes det informasjon om navn på studieretning, studiested, tidspunkt for forventet fullførte studier. Har studentmedlemmet en deltidsjobb vil det innhentes ytterligere informasjon som arbeidstakers stilling/tittel, yrkeskode, navn på arbeidsgiver, arbeidsgivers organisasjonsnummer, arbeidssteds navn, landkode, gatenavn, poststed, og postnummer.

For elevmedlemskap innhentes det informasjon om navn på skolelinje, navn på skole, tidspunkt for forventet avslutning av skoleløp. Har elevmedlemmet en deltidsjobb vil det innhentes ytterligere informasjon som arbeidstakers stilling/tittel, yrkeskode, navn på arbeidsgiver, arbeidsgivers organisasjonsnummer, arbeidssteds navn, landkode, gatenavn, poststed, og postnummer.

Bruk av BankID

Den som ønsker innmelding har mulighet til å registrere seg i skjema ved bruk av BankID, som benyttes som sikker identifisering, og automatisk utfylling av skjema basert på innhenting av informasjon av personopplysninger fra Folkeregisteret.

Samtykke om kontingenttrekk

Skjemaet omfatter et samtykke til kontingenttrekk som videreformidles til det aktuelle LO-forbundet. Kontingenttrekk refererer til innbetaling av medlemskontingent via lønnstrekk for medlemmer som er dekket av en tariffavtale eller en trekkavtale hos arbeidsgiveren. For at arbeidsgiver skal kunne foreta korrekt kontingenttrekk, vil LO-forbundet formidle nødvendig informasjon om medlemskapet til arbeidsgiveren. Dersom en nyinnmeldt ikke ønsker dette, må vedkommende aktivt fravelge samtykke ved å fjerne krysset i samtykkeboksen (opt-out).

Som medlem av et LO-forbund har du rettigheter og forpliktelser jf. LOs vedtekter.  Ved samordnede aktiviteter vil du kunne motta informasjon direkte fra LO. 

Fordelsprogrammet LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. LOfavør er en del av medlemskapet ditt. Gjennom medlemskapet får du tilgang til både kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger i fordelsprogrammet. LOfavør vil på vegne av LO og LO-forbundene sende deg informasjon om dine kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan du kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem. 

Det er kun LO, LOfavør, Novacare og Advania som har tilgang til disse opplysningene. Opplysningene vil bli slettet etter 3 måneder.

LOs utdanningsfond

På nettsidene kan du søke om støtte til utdanning dersom du er medlem i et forbund som har rettigheter til dette.  Opplysningene som hentes inn er for å avgjøre hvorvidt du er berettiget til økonomisk støtte til utdanning.  I tillegg innhentes opplysninger knyttet til utbetaling av stønad.  Det foreligger en egen personvernerklæring for  denne tjenesten.

Opplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål.

Andre tjenester

LO kan i perioder også bruke andre tjenester og leverandører enn de nevnt ovenfor. Dette vil for eksempel være tidsbestemte spørreundersøkelser. Disse vil være underlagt de samme strenge kravene og rutinene som er beskrevet her.