Oversikt over forhandlingsdatoer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en kalender

Tariffkalender

Sjekk ut oversikten over status for forhandlingene for din tariffavtale!

Lønnsoppgjøret 2024

Årets tariffoppgjør er forbundsvist. Det betyr at det er forbundene som forhandler med sine arbeidsgivermotparter om innholdet i hver enkelt tariffavtale, i motsetning til i fjor da LO forhandlet sammen.  

LO-forbundene har om lag 330 tariffavtaler og det vil forhandles på hver enkelt avtale. 

Forbund Arbeidsgiver Overenskomst Oppstart forhandl. Brudd forhandl. Frist mekling - kl. 24:00 Avsluttet Frist ur-avst. Kommentar
Fellesforbundet NHO Industrioverenskomsten 18.mar 21.mar 6.apr 7.apr 7.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 19.mar 22.mar 9.apr 10.apr 7.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Riksavtalen - Hotell og Restaurant 20.mar 22.mar 14.apr 15.apr 7.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Byggeindustrien 21.mar 22.mar 12.apr 13.apr 7.mai Resultat
Handel og Kontor Virke Bilselgeravtalen 9.apr 11.apr 29.apr 30.apr Resultat
Handel og Kontor Virke Bok- og papiravtalen 9.apr 11.apr 29.apr 30.apr Resultat
Handel og Kontor Virke Forlagsavtalen 9.apr 11.apr 29.apr 30.apr Resultat
Handel og Kontor Virke Kontorovernskomsten 9.apr 11.apr 29.apr 30.apr Resultat
Handel og Kontor Virke Landsoverenskomsten m/bransjeavtaler 9.apr 11.apr 29.apr 30.apr Resultat
Handel og Kontor Virke Lederoverenskomsten 9.apr 11.apr 29.apr 30.apr Resultat
LO Stat Spekter Spekter-området A-del 9.apr 10.apr i/a Resultat
Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund MEF Overenskomst for Miljøvirksomheter 15.apr 16.apr 14.mai Resultat
Fellesforbundet Virke Landsoverenskomsten for hotell- og restaurantvirksomheter 15.apr 15.apr 7.mai Resultat
LO Kommune KS Hovedtariffavtalen KS 15.apr 30.apr Resultat
EL & IT Forbundet NHO Telenor 15.apr 17.apr 12.mai Brudd
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Renholdsbedrifter 16.apr 18.apr 10.mai Resultat
Fellesforbundet FD Verkstedoverensk. Forsvaret 16.apr 18.apr 14.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Biloverenskomsten 17.apr 19.apr 14.mai Brudd
Fellesforbundet NHO Bussbransjeavtalen 17.apr 14.mai Resultat
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Bryggerier, mineralvann og tobakksfabrikker 22.apr 23.apr 26.mai Resultat
Fagforbundet og Handel og Kontor NHO Sentralavtalen Finans 22.apr 23.apr 6.mai Resultat
LO Kommune Oslo K. Oslo Kommune 22.apr 30.apr 23.mai Brudd
EL & IT Forbundet NHO Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK) 22.apr 25.apr 28.mai Brudd
LO Stat Staten Hovedtariffavtalen Staten 22.apr 30.apr 23.mai Mekling
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Vekteroverenskomsten 23.apr 24.apr 10.mai Brudd
Fellesforbundet Virke Grossistoverenskomsten 23.apr 24.apr 15.mai Brudd
Fellesforbundet NHO Overenskomst for Avis, avistrykkeri og pakkeri 23.apr 24.apr 14.mai Resultat
Fellesforbundet ASVL VTA-overenskomsten 23.apr 23.apr 14.mai Resultat
Industri Energi NHO Elektrokjemisk industri 23.apr 25.apr i/a Resultat
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Kjøttindustrien 24.apr 26.apr 26.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Tannteknikere 24.apr 24.apr 14.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Flyoverenskomsten 25.apr 26.apr 26.mai Brudd
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat- og drikkevareindustrien 29.apr 1.mai 30.mai Resultat
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Meieriindustrien 29.apr 1.mai 26.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Avisbudavtalen 30.apr 30.apr 14.mai Resultat
Handel og Kontor NHO Standardoverenskomsten 2.mai 3.mai Resultat
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Baker- og konditoroverenskomsten 2.mai 4.mai Resultat
Fellesforbundet NHO Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2.mai 4.mai
Norsk Arbeidsmandsforbund Virke Renhold 2.mai 2.mai 13.mai Resultat
Handel og Kontor Virke Energistasjonsoverenskomsten 6.mai 7.mai 30.mai Resultat
Industri Energi NHO Forpleiningsavtalen 6.mai 8.mai Resultat
Industri Energi NHO Oljeboringsbedrifter 6.mai 8.mai Resultat
Industri Energi NHO Operatørbedrifter 6.mai 8.mai Resultat
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund Virke Baker og konditorfagene 6.mai 7.mai 30.mai Resultat
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund Virke Mat- og drikkevareindustrien 6.mai 6.mai 30.mai Resultat
Fagforbundet NHO Frisøroverenskomsten 6.mai 7.mai Brudd
EL & IT Forbundet NHO Heisoverenskomsten 6.mai
Fellesforbundet NHO Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten 6.mai 7.mai Resultat
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Private anlegg 6.mai 7.mai 21.mai Resultat
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Egg- og fjærfekjøttind. 7.mai
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service- og vedlikehold 7.mai
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Fiskeindustribedrifter 7.mai
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund Virke Møller og forblanderier 7.mai
Fellesforbundet Glass og Fasadeforeningen Glassoverenskomsten 7.mai
Norsk Arbeidsmandsforbund MEF Maskinentreprenører 7.mai
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Sjokolade,- sukkervare- og snacksoverenskomsten 13.mai
Industri Energi NHO Kjemisk teknisk industri 14.mai
Industri Energi NHO Farmasøytisk industri 14.mai
Industri Energi NHO Oljeserviceavtalen 14.mai
Handel og Kontor NHO Handelsoverenskomsten 14.mai
LO Kommune Samfunnsbedriftene Konkurranseutsatte bedrifter 14.mai
Fellesforbundet NHO AIB-overnskomsten 14.mai
Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund Kystruteavtalen 14.mai
Norsk Arbeidsmandsforbund Virke Overenskomst for Parkeringsselskaper 15.mai
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Melkearbeidende industri 21.mai
Handel og Kontor NHO Medieoverenskomsten 21.mai
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Møller og forblanderier 21.mai
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Margarinfabrikker 21.mai
Fagforbundet Virke Landsoverenskomst for BPA 21.mai
Industri Energi NHO Landbaseavtalen 21.mai
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Idun Fabrikker 22.mai
EL & IT Forbundet NHO Energioverenskomsten 22.mai
EL & IT Forbundet NHO IKT-overenskomsten 22.mai
Industri Energi NR Flyttbare offshoreinretn. - Flyteriggavtalen 22.mai
Fellesforbundet NHO Miljøbedrifter i Norge 22.mai
Fellesforbundet NHO Havbruksoverenskomsten 22.mai
NTL Virke Landsoverenskomsten Studentsamskipnader 22.mai
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Tunnel,- bom og bruselskaper 22.mai
Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold 23.mai
Handel og Kontor NHO Butikkoverenskomsten 23.mai
Fellesforbundet NHO Grossistavtalen 27.mai
Industri Energi NHO Fiskemel- og fiskeforindustrien 28.mai
Fagforbundet/EL & IT Forbundet Samfunnsbedriftene Energiavtalen I og II 28.mai
Fellesforbundet NHO Wallboardoverenskomsten 28.mai
Industri Energi NHO Operatørselsk. Landvirks. - Bransjeavtalen 28.mai
Handel og Kontor NHO Luftfartsoverenskomsten 28.mai
FLT NHO Tekniske funksjonærer 29.mai
Fagforbundet PBL Private barnehager 29.mai
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Bergindustrien 29.mai
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Overenskomst for Trafikkregulerende arbeider 30.mai
Fellesforbundet NHO Transportselskaper i Norge 3.jun
Fellesforbundet NLF Godsavtalen 3.jun
Fellesforbundet NHO Bokbindere 3.jun
Fellesforbundet NHO Overenskomst for Bølgepappfabrikker og Kartonasjefabrikker 3.jun
Fellesforbundet NHO Overenskomst for serigrafiske bedrifter 3.jun
Fellesforbundet NHO Trykkerier og grafiske bedrifter 3.jun
EL & IT Forbundet Virke IKT og serviceelektronikk 3.jun
Fellesforbundet NHO Naturbruksoverenskomsten 3.jun
Industri Energi NHO Møbel, interiør og trevare 4.jun
Industri Energi NHO Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn 4.jun
Industri Energi NHO Vaskerier og renserier 5.jun
Fellesforbundet Virke Kranoverenskomsten 5.jun
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Parkeringsselskaper 5.jun
Industri Energi NHO Glass og keramisk industri 7.jun
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Vin- og brennevinsbransjen 10.jun
Fagforbundet NHO Barnehageoverenskomsten 10.jun
Fellesforbundet NHO Steinindustrien 10.jun
Fellesforbundet NT Taxioverenskomsten 10.jun
Fagforbundet KA Kirkelige ansatte 11.jun
Fellesforbundet NHO Oljeavtalen 13.jun
Fellesforbundet NHO Sandtakoverenskomsten 13.jun
Fellesforbundet NHO Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene 14.jun
Fagforbundet m.fl. Virke HUK-området| unntatt spesialisthelsetjenesten 17.jun
Fagforbundet NHO BPA-overenskomsten 21.jun
FLT ASVL ASVL-overenskomsten 25.jun
Fagforbundet NHO Helse- og omsorgsoverenskomsten 25.jun
Fagforbundet NHO Norges Blindeforbund mm (453) 1.jul
NTL NHO Forskning og undervisning 15.okt
Handel og Kontor AAF Overenskomst for ansatte i AUF Høst
Handel og Kontor AAF Landsoverenskomsten Høst
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Skianlegg tba
Norsk Arbeidsmandsforbund Virke Vaktmestere tba
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Hustadmarmor tba
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Fritids- og aktivitetsovernskomsten tba
Norsk Arbeidsmandsforbund Virke Fritids- og opplevelsesavtalen tba
Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Store Norske Spitsbergen tba
Industri Energi NHO Laerdal Medical tba
Fellesforbundet NHO Overenskomsten for bilutleie tba
Fellesforbundet NHO Landforpleiningsavtalen tba
Fagforbundet Virke Tannhelsesekretærer tba
LO Stat Spekter Spekter B-del - Område 1 - Kulturvirksomheter
Norsk Sjømannsforbund NHO Bukseringsrederier
Norsk Sjømannsforbund NHO Lasteskip i kystfart
Norsk Sjømannsforbund NHO Passasjerskip i ferge- og lokalfart
Norsk Sjømannsforbund NHO Passasjerskip i kystfart
Norsk Sjømannsforbund NHO Redningsselsk. - Besetning
Norsk Sjømannsforbund NHO Skoleskipene Gann og Sjøkurs
LO Stat Spekter Spekter B-del - Område 2 - Norges Bank
LO Stat Spekter Spekter B-del - Område 3 - Avinor
LO Stat Spekter Bussbransjeavtalen Nettbuss
Handel og Kontor Spekter Vinmonopolet B-del
LO Stat Spekter Spekter A1 Sosiale bestemmelser - Område 10 - Helseforetak
LO Stat Spekter Spekter B-del - Område 6 - NRK
LO Stat Spekter Spekter B-del - Område 7 - NSB - Norsk Jernbaneforbunds medlemmer
LO Stat Spekter Spekter B-del - Område 8 - Posten
LO Stat Spekter Spekter B-del - Område 9 - Øvrige virksomheter
NISO NHO Fotball-, håndball og ishockey
LO Stat Spekter Spekter A2 - Område 10 - Helseforetak
Norsk Flygerforbund NHO Lufttransport FW AS
EL & IT Forbundet NHO Kabelmontøroverenskomsten
EL & IT Forbundet Spekter Relacom fase 3 forhandlinger
Norsk Flygerforbund NHO Overenskomst for piloter i SAS
Handel og Kontor NHO Bilselgeravtalen
Fagforbundet FUS FUS Barnehager
Fellesforbundet DNM Myntoverenskomsten B-del
Fagforbundet Virke Boligbyggelag
Fagforbundet NHO Dyrepleiere
Fagforbundet NHO Ambulanseoverenskomsten
FLT NHO Arbeidsledere
Norsk Sjømannsforbund Fiskebåt Fiskeriavtalen
Norsk Sjømannsforbund NHO Innenriksfarten
Handel og Kontor NF Norges Fiskarlag
Handel og Kontor Virke Reiselivsbransjen-bransjeavt.
Fagforbundet m.fl. Virke Spesialhelsetjenester HUK
Handel og Kontor NHO Taxioverenskomsten