Lønnsoppgjøret 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaLønnsoppgjøret 2024

Bilde av to som gir hverandre et håndtrykk
LO/Adobe Stock

Lønnsoppgjøret 2024

Snart starter årets lønnsoppgjør. I år kan det forhandles om alt fra lønn og pensjon til arbeidstøy og kompetanse.

Årlig møtes LO og NHO – eller LOs forbund og NHOs landsforeninger – til sentrale lønnsforhandlinger. Det er det vi kaller et tariffoppgjør, og det er her det avgjøres hvor mye du skal få i lønnstillegg i år. 

LOs lønnsoppgjør er demokratisk bestemt, og starter ute i LOs medlemsforbund høsten før, hvor man kommer med innspill til kravene. Det behandles i forbundenes organer, og blir til slutt behandlet på LOs representantskapsmøte.

Hovedoppgjør eller mellomoppgjør 

I partallsår, som i år, er det såkalte hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

I år betyr det at alt fra lønn og arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy eller kompetanseutvikling og mye annet kan forhandles om.

I oddetallsår er det såkalt mellomoppgjør, hvor partene kun forhandler om lønnsreguleringer. 

Forhandlingene gjennomføres enten samordnet – hvor LO og NHO forhandler sentralt – eller forbundsvist, hvor LOs forbund forhandler med sin arbeidsgivermotpart i privat eller offentlig sektor. Det er LOs representantskap som avgjør om oppgjøret skal være samordnet eller forbundsvist. 

Først er det forhandlinger 

Normalt gjennomføres hovedoppgjørene som forbundsvise oppgjør og da er det Fellesforbundet og Norsk Industri som forhandler først. Det er det som kalles frontfaget. Mellomoppgjørene gjennomføres normalt som et samordnet oppgjør, hvor LO og NHO møtes til forhandlinger.

Det er LOs representantskap som til slutt tar stilling til om det skal være forbundsvist eller samordnet oppgjør.

Mekling før eventuell streik 

Blir partene enige om et forhandlingsresultat blir det IKKE brudd. Det betyr at partene møtes til mekling hos Riksmekleren. LO leverer en såkalt plassoppsigelse, som er forberedelse til streik.  

Det er imidlertid ikke lov å gå til streik i forbindelse med et tariffoppgjør før man har vært til mekling hos Riksmekleren. Kommer ikke partene til enighet i meklingen, blir det streik. Det kan imidlertid ikke skje før fire dager etter man har levert en såkalt plassfratredelse

Varehandel, finans og offentlig sektor 

Etter at det såkalte frontfaget har forhandlet ferdig følger forhandlinger på alle de andre områdene, fra byggfag og varehandel til stat og kommune. Det betyr at lønnsoppgjørene fortsetter utover hele våren.

Frontfagsmodellen 

Måten vi forhandler lønn på i Norge kalles frontfagsmodellen og den påvirker lønnsutviklingen til ansatte i både privat og offentlig sektor. Modellen gir oss store gevinster, og er selve kjernen i den norske modellen.  

Hvordan den egentlig fungerer, og hvorfor denne særnorske modellen så viktig – også i fremtiden, kan du lese mer om i denne artikkelen: Slik gjennomføres lønnsforhandlinger i Norge.

 

LOs lønnspolitikk

  • Alle skal ha ei lønn å leve av, og LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør.
  • Sikre arbeidstakernes del av verdiskapingen og gjenopprette balanser der skjevhet har oppstått over tid.
  • Videreføre og styrke frontfagsmodellen og en samordnet lønnsdannelse.
  • Prioritere lavlønnsgrupper og likelønn i tariffoppgjørene.

Kontakt

Nyheter om lønnsoppgjøret 2024