Ofte stilte spørsmål under streik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en som streiker.

Ofte stilte spørsmål under streik

Her får du svar på spørsmål som mange lurer på under streik.

Lønnsoppgjøret 2024

 

SPØRSMÅL

SVAR

 

Hvorfor streiker vi?

Vi streiker fordi:

Vi har ikke fått innfridd våre krav på en tilfredsstillende måte.

Hvordan avsluttes streiker?

Enten ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd.

Hvem beslutter streiken?

Enten forhandlingsdelegasjonen (under meklingen), eller LOs representantskap.

Hvem kan bli tatt ut i streik?

Alle som er organisert og omfattet av den aktuelle overenskomsten.

Hvordan skaffer jeg meg nødvendig informasjon under streiken?

Hos lokal tillitsvalgt/klubb, forbundets nettsted eller www.lo.no.

Det anbefales også å følge med på www.frifagbevegelse.no.

Hvem skal uttale seg til media under streiken?

Det enkelte forbund har regler for dette. Ta kontakt med tillitsvalgt/klubb dersom du er usikker. Medier kan også henvises til LO. Telefonnummer legges ut ved eventuell streik.

Hvor finner jeg oversikt over hvilke dispensasjoner som er gitt?

Ta kontakt med eget forbund om dette.

Kan arbeidsgiver stenge av klubbkontoret, som ligger i bedriftens lokaler, under streiken?

Ja. Derfor bør klubben sørge for alternative lokaler i god tid før streiken.

OM Å STREIKE

Kan jeg slippe å streike, selv om jeg blir tatt ut i streik?

Nei. Alle som er omfattet av streiken må streike.

Hva slags oppgave har streikevaktene?

Sørge for at ingen utfører streikerammet arbeid. Streikevakter skal opptre med ro og verdighet og sørge for å unngå tilspissede situasjoner.

Hva er streikebryteri?

Det er hvis arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten utfører arbeid som ellers utføres av de streikende. Forsøk på streikebryteri skal straks meldes til klubb- eller avdelingsstyre. Dersom man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, må forbundet underrettes.

Kan daglig leder og andre ledere utføre streikerammet arbeid?

Daglig leder kan utføre slikt arbeid. Etter LOs syn kan ikke øvrige ledere utføre slikt arbeid.

Hva skal vi som streiker gjøre mens streiken pågår?

Du skal sørge for å holde deg orientert om streiken. I tillegg skal du følge instruksene fra lokal streikekomite. Du skal også delta på streikemøter og stå streikevakt. Streik er arbeidskamp, ikke ferie.

Sjefen min vil at jeg skal jobbe litt hjemmefra under streiken. Svare på mail osv. Er det ok?

Nei, det er ikke ok. Når du er i streik, skal du ikke utføre noe slags arbeid. Dette gjelder også å svare på mail, være tilgjengelig på telefon eller deltakelse på møter ifm arbeidet.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er på tjenestereise når streiken bryter ut?

Ta kontakt med arbeidsgiver og avslutt arbeidet umiddelbart.

Jeg er ikke tatt ut i streik. Kan jeg bli ilagt ekstrakontingent på grunn av streiken?

Ja, det kan du. Det er det enkelte forbund som gjør nødvendige vedtak om dette.

Jeg har betalt mobiltelefon av min arbeidsgiver. Kan jeg fritt benytte denne under streiken?

I utgangspunktet nei. Det er avhengig av hvilken avtale du har om bruk av bedriftens mobiltelefon.

 

RETTIGHETER OG PLIKTER UNDER STREIK

Hvorfor får andre fra andre forbund mer i streikebidrag enn meg?

Det enkelte forbund har sine egne bestemmelser for hva som gis i streikebidrag.

Hva får jeg i streikebidrag?

Forbundene har ulik praksis og ulike satser for streikebidrag. Kontakt eget forbund.

Hvordan utbetales streikebidraget?

Det enkelte forbund har sine egne rutiner for dette. Sjekk dette opp med klubb/avdeling eller med den lokale streikekomiteen.

Kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik?

Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt i egen bedrift kan permitteres etter Hovedavtalens §7, forutsatt at de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Det skal i så fall gis 14 dagers varsel.

Konflikt i annen bedrift kan føre til slike vanskeligheter at det kan gi saklig grunn til permittering etter Hovedavtalens §7. I slike tilfeller gjelder ikke regelen om 14 dagers varsel, men bedriften er forpliktet til å gi det varsel som er mulig.

Jeg er permittert på grunn av streiken. Har jeg rett til streikebidrag?

Sjekk med eget forbund. Det er ulik praksis på dette.

Hva skjer hvis jeg har fått innvilget ferie i det tidsrommet streiken skjer?

Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte.

Hva skjer hvis jeg blir syk mens jeg streiker?

Du har krav på sykepenger dersom du ble sykemeldt før arbeidsstansen. Dersom du blir syk etter at arbeidsstansen har startet, har du ikke krav på sykepenger.

Hvilke regler gjelder for lærlinger i forbindelse med streik?

Lærlinger blir i utgangspunktet ikke omfattet av arbeidskonflikter, med mindre de er særlig nevnt i plassoppsigelsen. Mer informasjon om lærlingers stilling under arbeidskonflikt finnes i Hovedavtalens § 3-2.