LOs representantskap tar stilling til krav og oppgjørsform på representantskapsmøte 20. februar 2024

Spill av
}