Viktig reform for en trygg og god alderdom

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.
Foto: Trond Isaksen/LO SVÆRT VIKTIG: – Det er svært viktig at regjeringen tar systematiske grep for å sikre alle en trygg alderdom, enten de skal bo hjemme, i tilrettelagt bolig eller på sykehjem. Dette leverer regjeringen på med denne satsingen, sier 1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.

Viktig reform for en trygg og god alderdom

– Denne reformen er gode nyheter for alle, både dem som nå og i framtiden trenger at fellesskapet stiller opp, for dem som jobber i disse tjenestene og for pårørende, sier 1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.

Regjeringen la 16. august fram en reform som gjennom en rekke tiltak skal skape et mer aldersvennlig samfunn. Blant tiltakene er tilpassede botilbud, mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger og kompetanseløft for ansatte.

Les mer om reformen her.

– Det er svært viktig at regjeringen tar systematiske grep for å sikre alle en trygg alderdom, enten de skal bo hjemme, i tilrettelagt bolig eller på sykehjem. Trygg alderdom handler også om å ha muligheter til aktiviteter og være sosiale med familie og nettverk, og oppleve mening og mestring i hverdagen. Og det handler om forebygging. Dette leverer regjeringen på med denne satsingen, sier Skoghaug.

For LO er det viktig at velferdsstaten skal stille opp når vi trenger det. Når det er knyttet usikkerhet til om man får den hjelpen og tilretteleggingen man har behov for, øker oppslutningen om og etterspørselen etter private tjenester. En god, offentlig eldreomsorg som er tilgjengelig for alle er det beste måten å bruke fellesskapets ressurser på og det styrker tilliten til velferdsstaten og at felleskapet stiller opp.

– Reformen vil bidra til bedre arbeidsforhold for de som jobber i tjenestene. For eksempel gjennom å ha faste team for brukerne. Det skaper stabilitet og forutsigbarhet både for dem som mottar tjenestene og dem som utfører tjenestene. Dette skaper igjen bedre muligheter for den ansatte til å levere gode tjenester. Det er også svært bra at det er langt vekt på kompetanseløft for de ansatte, sier Skoghaug.

Mangel på fagfolk

Norge står allerede nå i store utfordringer med mangel fagfolk til helse-, pleie- og omsorgstjenester.

– Da er det viktig at alle får mulighet til hele, faste stillinger med en håndterbar arbeidsbelastning. Mange fagfolk i disse tjenestene opplever press både på tiden de har til rådighet og mulighetene til faglig godt arbeid, fordi det er knappe ressurser. Det bidrar til at for mange velger seg ut av disse jobbene. Denne reformen er en god mulighet til å få på plass gode arbeidstidsordninger til det beste for brukere og ansatte i disse tjenestene, sier hun.

– Og så kommer vi ikke utenom at vi alle må planlegge for egen alderdom, og da er vi glade for at kommunen nå skal ha en mer aktiv rolle i dette, forsetter hun.

Skoghaug understreker at vi framover må bruke mer av fellesskapets ressurser på en aldrende befolkning. Hun sier det er bra at reformen også har tiltak for forebygging, blant annet for bedre muligheter til en trygg og god alderdom i eget hjem.