Totalberedskapskommisjonens rapport er klar: – Vi må være der når det trengs

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-sekretær og kommisjonsmedlem Are Tomasgard.
Foto: Trond Isaksen/LO JOBBER FOR TRYGGHET: – LOs medlemmer er til stede over hele bredden av den nasjonale totalberedskapen. De jobber for at folk skal ha trygghet, sier LO-sekretær og kommisjonsmedlem Are Tomasgard.

Totalberedskapskommisjonens rapport er klar: – Vi må være der når det trengs

– Vi i LO hadde det samme budskapet til både Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen. Folk må ha rett til å føle seg trygge, uavhengig av hvor de bor eller hva de gjør, sier LO-sekretær og kommisjonsmedlem Are Tomasgard.

Totalberedskapskommisjonens rapport ble mandag overlevert til regjeringen av kommisjonsleder Harald Sunde.

– Jobber for trygghet

I innspillet til begge kommisjonene understreker LO verdien av en sterk offentlig og statlig sektor, behovet for nærberedskap der folk bor, og at det må satses på innovasjon også innenfor beredskap.

– LOs medlemmer er til stede over hele bredden av den nasjonale totalberedskapen. De jobber for at folk skal ha trygghet. Trygghet på jobben og trygghet i hverdagen. Trygghet i møte med konflikt, krise og krig. Trygghet er grunnlaget for et velfungerende samfunn, ikke minst når det handler om beredskapen vår, slår Tomasgard fast.

Les kommisjonens rapport her. 

Hvis folk føler seg trygge, så får de også tillit til at samfunnet fungerer. De får tillit til hverandre, og til å samarbeide med hverandre.

– Vi så det veldig godt under pandemien. Folk hadde tillit til de faglige rådene de fikk om å holde seg hjemme, om å bruke maske og om å vaksinere seg. Det handlet også om at fellesskapet stilte opp og sikret økonomi til folk som ble permittert, noe ikke minst vi i fagbevegelsen var sterke bidragsytere til. Trygghet og tillit er grunnlaget for den norske modellen og for god beredskap. At vi vet hvor vi har hverandre. Og at vi er der når det trengs, sier Are Tomasgard.

Men han er også bekymret for at tilliten mellom folk kan svekkes her i landet.

– Vi har samarbeidet så godt med hverandre her i landet at den norske modellen har blitt en eksportartikkel vi kan være stolte av. Alt dette har vi vært vant med har stått sterkt i Norge. Men tilliten er under press. Noe av det mest ødeleggende for tilliten, er de økende forskjellene mellom folk. Vi må møte dette med alle krefter vi rår over, og alt vi kan mobilisere av politikk og felleskap og fornuft, trygghet og beredskap. Vi må bevare tilliten til at vi er der når det trengs. Vi må vise nødvendigheten av fellesskapet, og vi må vise styrken i det, avrunder LO-sekretær Are Tomasgard.

Les mer om totalberedskap og LOs arbeid for beredskap hos Tankesmien Agenda. 

Fakta:

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok mandag 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport.

Kommisjonen har vært ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. 

LO-sekretær Are Tomasgard har vært en del av kommisjonen.

Oppdraget regjeringen ga kommisjonen var å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, samt komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen.