LO gratulerer Jens Stoltenberg med jobben som ny sentralbanksjef

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Norges Bank skilt.
Foto: Espen Schive/Norges Bank

LO gratulerer Jens Stoltenberg med jobben som ny sentralbanksjef 

Den nye sentralbanksjefen kommer inn i rollen på et tidspunkt som ikke likner noe annet regime vi har erfaring med. Rentene har i hovedsak bare gått nedover siden starten på 2000-tallet og har nådd null. Nå kan de bare gå oppover. Samtidig har Norge svært høye boligpriser og høy husholdningsgjeld. Den nye sentralbanksjefen går inn i et krevende terreng.  

Det å styre sentralbanken i Norge innebærer å legge vekt på norske forhold uten å avvike for mye fra rentene i utlandet. Lønnsdannelsen sikrer prisstabilitet hvis rammebetingelsene er gode. Derfor er det viktig å opprettholde er høyt organisert arbeidsliv. I tillegg må den økonomiske politikken og rentesettingen legge vekt på å holde full sysselsetting og liten renteforskjell til utlandet slik at ikke kronekursen rammer vår konkurranseevne unødvendig hardt. Med en slik rentesetting er det svært krevende for partene i lønnsoppgjøret å ta ansvar for konkurranseevnen. 

LO vil også understreke betydningen av sentralbanksjefens rolle som styreleder for oljefondet. Det er en svært viktig oppgave for Norge, og noe som må prioriteres i tiden framover. 

LOs har tiltro til at den nye sentralbanksjefen bidrar til en pengepolitikk som legger vekt på lav ledighet og utviklingen på arbeidsmarkedet i tråd med forskriften. Sentralbanksjefen må vise i praksis at han forstår og støtter opp den norske modellen der lønnsdannelsen og frontfagsmodellen er sentrale elementer.  

De siste årene under pandemien har vist at finanspolitikken må ta ansvar for å sikre aktiviteten i økonomien i krisetider. Det er på grunn av bedringen i arbeidsmarkedet og økonomien at rentene øker. Det er viktig at sentralbanken i sin rentesetting jobber sammen med finanspolitikken i å sikre en stabil økonomisk utvikling.

Kontakt

Kontakt