Rydder opp med ny opplæringslov

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-sekretær Trude Tinnlund
Foto: Trond Isaksen/LO FORNØYD: – Vi synes løsningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å slå fast allerede i loven at opplæringskontorer kan være part i lærekontrakten uten og være lærebedrift er god, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Rydder opp med ny opplæringslov

Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt selv om de skal reguleres som et samarbeidsorgan.

LO og NHO har vært med i prosessen, og slår fast at trepartssamarbeidet har vært ypperlig hele veien.

I forslaget til ny opplæringslov slås det fast at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter. Dette er for å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene formidling til læreplass og opplæring i lærebedrift. 

Bred enighet

Forslaget har skapt debatt i media og flere har kommet med innspill om at det bør komme klart fram at opplæringskontorene kan være en del av lærekontrakten. Derfor feier nå AP/Sp tvilen av banen med å slå fast at dette vil bli en del av loven. 

– Det er bred enighet om at loven må ryddes opp i. Både NHO og LO har ønsket seg en opprydning i loven rundt opplæringskontorene. Blant annet fordi dagens modell kan medføre fare for at ikke lærlingtilskuddet i tilstrekkelig grad kommer de som har læretid i bedrift til gode, og fordi dagens plikter og regler for lærebedrifter ikke passer opplæringskontorene, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen.  

– Vi er opptatt av at fokuset framover skal handle om hvordan vi kan styrke fag- og yrkesopplæringa i Norge og hvordan opplæringskontorene kan bidra på en god måte til det, slår Waagen fast. 

– Opplæringskontorene er vesentlige i formidling av lærlinger, og nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfestinga av opplæringskontor, og vi har lyttet til innspillene, påpeker Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Viser at trepartssamarbeidet fungerer 

NHO og LO er også glad for at man gjennom den nye opplæringsloven nå får en tydelig rolleavklaring mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontorer: 

– Samtidig trygger vi opplæringskontorene som fortsatt part i lærekontrakten. Vi er og fornøyd med den gode dialogen med både Stortinget, Kunnskapsdepartementet og LO i prosessen, sier Rebekka Borsch i NHO, Avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon. 

LO er glade for å ha en regjering som lytter til fagbevegelsen og samarbeider godt med partene i arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringen.  

– Opplæringsloven som kunnskapsministeren la fram før påske svarte godt på behovet for å gjøre loven tydeligere på oppgaver og ansvar mellom fylkeskommunen, opplæringskontorer og lærebedrifter, som er viktig for at alle lærlinger skal få best mulig opplæring, sier Trude Tinnlund, LO-sekretær. 

Tinnlund legger til: 

– Vi synes løsningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å slå fast allerede i loven at opplæringskontorer kan være part i lærekontrakten uten og være lærebedrift er god. Dette viser hvor godt trepartssamarbeidet med LO, NHO og regjeringen fungerer.  

Forslaget i ny opplæringslov:   

Mer bakgrunn for departementets vurdering.