Regjeringen lovfester krav for offentlige innkjøp

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Næringsminister Jan Christian Vestre, LO-sekretær Trude Tinnlund, NHO-direktør Nina Melsom, KS-advokat  Beatrice Dankertsen Hennyng og arbeidsminister Marte Mjøs Persen sammen.
NORGESMODELLEN: Næringsminister Jan Christian Vestre, LO-sekretær Trude Tinnlund, NHO-direktør Nina Melsom, KS-advokat Beatrice Dankertsen Hennyng og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen er sammen om Norgesmodellen for offentlig anskaffelser. Foto: Geir Solaas Moen/LO

Regjeringen lovfester krav for offentlige innkjøp

Nå innfører regjeringen første fase av Norgesmodellen for offentlig anskaffelser. Målet er at det offentliges innkjøpsmakt skal bidra til et mer seriøst arbeidsliv og sunnere konkurranse.

– Regjeringen legger nå opp til at seriøse bedrifter skal prioriteres ved tildeling av offentlige kontrakter. Dette er et viktig steg i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Mange kommuner har allerede innført regelverk som stiller krav om ryddige lønns- og arbeidsforhold og bruk av lærlinger og fagarbeidere ved offentlige innkjøp. Nå er regjeringen i gang med å lage en tilsvarende ordning på nasjonalt nivå. I første omgang gjelder ordningen for to bransjer: bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

En god start 

– Dette er en god start. Men det er ikke bare renhold- og byggebransjen som trenger krav om fagkompetanse, lærlinger og innkjøp av ulike tjenester, sier Tinnlund.

Hun viser til at det er behov for stille strenge krav innenfor flere bransjer og peker blant annet på vekterbransjen, transportbransjen, hotell- og restaurantbransjen.

– Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. Vi er opptatt av at ikke en eneste krone skal gå til kriminelle eller sosial dumping. Da må vi stille seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, sier Tinnlund.

Regjeringen foreslår nå flere lov- og forskriftsendringer for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Det er bra at regjeringen nå vil forskriftsfeste kravene som kan luke unna useriøse aktører i arbeidslivet. Det styrker også de mange lokale seriøsitetsmodellene som en rekke kommuner allerede har innført.

Krav til kontroll

LO er spesielt fornøyd med forslaget om å forskriftsfeste oppdragsgivers plikt til oppfølging, kontroll og sanksjoner.

– Det betyr at staten, kommuner og fylkeskommuner ikke lenger bare kan lene seg på tilsynsetatene, men må ta et langt større ansvar selv for kontroll og oppfølging.

Tinnlund understreker også viktigheten av å styrke offentlige etater som har tilsyns- og håndhevingsfunksjoner.

– Uten kontroll og oppfølging betyr gode lover og bestemmelser svært lite.  

LOs innspill til Norgesmodellen for offentlige anskaffelser:

  • Virkemidler som gir intensiver til at arbeid utføres med faste ansatte i hele stillinger. 
  • Det må stilles krav til kompetanse, for eks. en viss andel fagutdannede og lærlinger. 
  • Det bør settes strenge tak på både innleie og antall tillatte ledd. 
  • Norske lønns- og arbeidsvilkår må ivaretas i alle bransjer uansett kontraktsverdi. 
  • Det må være en fordel å ha tariffavtale.  

Les hele LOs høringssvar til regjeringen her.

Kontakt