Regjeringen endrer sjømannsfradraget: – Viktig seier for sjømannsorganisasjonene og norske sjøfolk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-leder Peggy Hessen Følsvik
EN VIKTIG SEIER: – Dette er en viktig seier for sjømannsorganisasjonene og for norske sjøfolk, som har jobbet hardt for å sikre rettferdige vilkår og anerkjennelse av deres arbeid om bord, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringen endrer sjømannsfradraget: – Viktig seier for sjømannsorganisasjonene og norske sjøfolk

Regjeringen endrer nå sjømannsfradraget ved å fjerne det såkalte utseilingskravet. Dermed sørger regjeringen samtidig å fjerne en langvarig usikkerhet norske sjøfolk har hatt siden Erna Solberg-regjeringen strammet inn den viktige ordningen for norske sjøfolk og rederier.

– Denne regjeringen viser med dette at de ønsker å sikre norske sjøfolk og norsk sjøfart, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Regjeringen skaper ro og forutsigbarhet

Under Erna Solberg-regjeringen strammet Skatteetaten inn regelverket på hvem som kunne få sjømannsfradraget. Både rederiene og sjømannsorganisasjonene advarte mot innstramningen, som de mente truet norske rederier og norske sjøfolk i nærskipsfarten.

– Regjeringen skaper nå ro og forutsigbarhet rundt sjømannsfradraget og refusjonsordningen for sjøfolk og redere i den NOR-registrerte kystflåten.

Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffisersforbund og LO har jobbet tett sammen med dagens regjering for å finne en løsning.

– Dette betyr mye for kystflåten, som nå ikke faller utenfor refusjonsordningen med de alvorlige konsekvensene dette ville gitt for norske rederier og norske sjøfolks konkurransekraft, sier Hessen Følsvik og legger til:

– Dette er en viktig seier for sjømannsorganisasjonene og for norske sjøfolk, som har jobbet hardt for å sikre rettferdige vilkår og anerkjennelse av deres arbeid om bord.

– En annerkjennelse 

For å ha krav på et eget sjømannsfradrag må sjøfolk være til sjøs på skip i fart i minimum i 130 dager i inntektsåret.

Et annet krav er at fartøyets utseilte distanse må overstige 30 nautiske mil, med last. Det er det såkalte «distansekravet» på 30 nautiske mil. Regjeringen foreslår nå en endring i kriteriene for å få sjømannsfradrag, i tråd med det sjømannsorganisasjonene har foreslått. Endringen gjør at turnusordning vil kunne gi rett til sjømannsfradrag der «distansekravet» på 30 nautiske mil ikke er relevant.

– Sjøfolk er sjøfolk enten de seiler over Talgsjøen, Nordsjøen eller Atlanteren, sier LO lederen, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun mener dette er en anerkjennelse av den betydningen sjøfarten har for vårt lands samfunnsberedskap, økonomi og velferd, og vil bidra til at norske sjøfolk fortsetter å være en sterk og konkurransedyktig kraft i den maritime næringen.

Kontakt