Opplæringen av tillitsvalgte i LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Opplæringen av tillitsvalgte i LO

LO sikrer tillitsvalgtskoleringen etter konkursen i AOF.

Det ble åpnet konkurs i AOF Norge 2. juli i år. En av AOFs viktigste oppgaver har vært å gi faglig opplæring til medlemmer og tillitsvalgte. Å ha et felles opplæringsprogram på tvers av forbundene er en stor styrke for LO-fellesskapet.

– Skolering av tillitsvalgte er en viktig oppgave for LO og forbundene. Det skal vi sørge for at blir ivaretatt på en god måte, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Denne delen av AOFs virksomhet kommer til å bli videreført i LO – fortsatt under ledelse av Øyvind Hvidsten-Hansen som har ledet dette arbeidet hos AOF i mange år.

Det betyr blant annet at arbeidet med medlems- og tillitsvalgtskolering vil være på plass og fullt operativ før høstens kurs starter opp.

Spørsmål om kursvirksomheten kan stilles til: oyvind.hvidsten-hansen@lo.no