Ny giv for inkluderende arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
2. nestleder i LO Steinar Krogstad.
Foto: Trond Isaksen/LO BEDRE ARBEIDSMILJØ: – Dette tror vi vil føre til bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassene. Og vi vet at et godt arbeidsmiljø senker sykefraværet betydelig, sier Steinar Krogstad, 2. nestleder i LO.

Ny giv for inkluderende arbeidsliv

Tirsdag denne uka ble en ny frivillig lokal IA-avtale lansert. – Vi håper dette gir IA-arbeidet på arbeidsplassene en ny giv, og fører til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær, sier 2. nestleder i LO Steinar Krogstad.

Partene i arbeidslivet har nå utarbeidet en avtalemal  som kan tilpasses og tas i bruk på alle arbeidsplasser.

Forvirring rundt IA-avtalen

Fra 2019 ble IA-avtalen gjeldende for alle, men den forplikter ingen. Fordi den framstod som overordnet, var det mange som ikke forstod innholdet. I praksis ble det særlig i privat sektor, en misforståelse at IA-avtalen ikke gjaldt lenger. Mens man i offentlig sektor stort sett har fortsatt med det lokale partssamarbeidet.

– Men mange tillitsvalgte i privat sektor har opplevd å miste sin medvirkning på IA-arbeidet uten en lokal arbeidsplassavtale. Noen arbeidsgivere har også kuttet i egenmeldingsdager, forteller Steinar Krogstad og viser til en artikkel i Frifagbevegelse nylig:

Styrke samarbeidet på arbeidsplassene

Den nye lokale frivillige IA-avtalen har som mål å gi IA samarbeidet på arbeidsplassene en ny giv, og er utarbeidet av partene i arbeidslivet og regjeringen. Hensikten er altså å styrke partssamarbeidet lokalt.

– For arbeidsplasser som ikke har et etablert IA-samarbeid kan det være lurt å benytte den nye malen. Dette tror vi vil føre til bedre samarbeid og bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassene. Og vi vet at et godt arbeidsmiljø senker det arbeidsplassrelaterte sykefraværet betydelig, sier Krogstad.

Hovedformålet med den frivillige avtalen er å få løftet IA på arbeidsplassen og få etablert et samarbeid mellom leder og tillitsvalgt på arbeidsplassene. I en ny lokal avtale kan man også diskutere hvor mange egenmeldingsdager som er hensiktsmessig.

Avtalen gir ingen automatisk tilgang til spesielle rettigheter eller virkemidler for virksomhetene. Men avtalen kan fungere som en dokumentert dialog om samarbeidet mellom partene på arbeidsplassen, slik ett av kravene er, for å motta bistand fra NAV Arbeidslivssenter.

Fakta: Frivillig lokal IA-avtale

- Inkluderende arbeidsliv handler om partssamarbeid for å skape gode og inkluderende arbeidsplasser med lavt sykefravær og mindre frafall.

- Siden 2001 har myndighetene og partene i arbeidslivet inngått en avtale om et inkluderende arbeidsliv. Nåværende avtale går frem til og med 2024. Den gjelder for alle arbeidsplasser i Norge, og retter seg mot dem som er i jobb.

- Men siden IA-avtalen de siste årene har vært gjeldende for alle uten å forplikte noen, opplevde mange tillitsvalgte å miste sin medvirkning.

- Den nye frivillige IA-avtalen handler om å gi det lokale IA-arbeidet en ny giv.

- Et av tiltakene var en mal for en frivillig lokal IA-avtale. Det betyr at de arbeidsplassene som ønsker det, kan formalisere IA-arbeidet på arbeidsplassen gjennom en lokal IA-avtale.

Fakta: Tillitsvalgtes rolle

Tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv. I IA-arbeidet bør tillitsvalgte være:

• Pådriver

• Holdningsskaper

• Samarbeidspartner

• Forslagsstiller

• Støttespiller

Dette kan f.eks bety:

• Ta opp temaet på medlemsmøter og forankre IA-arbeidet hos kollegaer

• Sette temaet på dagsorden i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

• Sette fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid

• Komme med forslag til tiltak

• Samarbeide med verneombudet om arbeidsmiljøspørsmål